‘We werken goed samen, er is veel respect naar elkaar’

Jordy Varwijk is tweedejaars student Onderwijsassistent bij Landstede MBO. Hij zit nu een paar maanden in een interprofessioneel leerteam. Hoe ervaart hij dat?

Je loopt dit schooljaar stage bij sbo De Sluis in Zwolle, een school voor speciaal onderwijs.

“Ja, ik sta wekelijks twee dagen voor groep 5/6. Vorig jaar heb ik stagegelopen in het reguliere basisonderwijs in groep 1 en 2, maar daar miste ik de uitdaging. Toen suggereerden ze op mijn opleiding het speciaal basisonderwijs. Daar heb ik vervolgens een dag meegelopen. Ik vond het meteen heel leuk, elk kind is anders en dat maakt het interessant. Hoe reageer je bijvoorbeeld op een kind dat agressief of verdrietig is? Daar moet je goed over nadenken. In het begin had ik daar wel moeite mee, maar ik merk dat ik nu al veel sterker in mijn schoenen sta.”

Je leerteam bestaat uit zeven studenten.

“Ja, met twee hbo-studenten Social Work en Pedagogisch Management Kind en Educatie van Hogeschool Windesheim, en vijf mbo’ers: een van Onderwijsassistent en een Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker van Landstede MBO en Deltion College.”

Waarom wilde je graag in het leerteam?

“Om iets voor de Sluis, voor het team, te kunnen betekenen. En daarnaast leek het me wel leuk om met andere studenten samen te werken en van hen te leren. De student die Social Work doet, presenteerde bijvoorbeeld haar opleiding. Zij heeft veel theoretische kennis en vertelde dat haar opleiding bij opdrachten met een onderzoekscyclus werkt. Ik kende dat niet. En zo zijn er meer dingen waarbij ik denk: goh, dat is best interessant.”


Met welk vraagstuk gaan jullie aan de slag?

“Met het thema techniek. De leerlingen zijn heel praktisch en handig en daarmee – en met technieklokaal dat nu niet wordt gebruikt – wil de school meer doen. Doordat de leerlingen meer gaan leren, worden ze ook zelfstandiger: ze leren bijvoorbeeld een band plakken of een waterkoker ontkalken. Om te weten waaraan de leerkrachten bij het woord ‘techniek’ denken, hebben we vragen bedacht, interviews afgenomen en de uitkomsten met elkaar besproken. Misschien vragen we de leerlingen ook nog wat zij graag willen, het gaat tenslotte om hen.”


Hoe ervaar je de samenwerking?

“Als prettig. Er is een eerlijke taakverdeling, we laten elkaar uitpraten. Er is vooral heel veel respect naar elkaar en we leren veel van elkaar. Het is gewoon een heel fijn team. We hebben natuurlijk ook allemaal hetzelfde doel: we willen in het leerteam wat toevoegen. Wat ik bijdraag? Ik kan activiteiten bedenken en uitvoeren, de hbo’ers gaan meer bezig met de theorie daaromheen.”

Interprofessioneel werken is de toekomst. Hoe helpt je ervaring in het leerteam daarbij?

“Het leerteam is goed voor je eigen ontwikkeling, je leert veel dingen die je later in je werk kunt gebruiken en bent breder inzetbaar. Ervaring in een leerteam staat dus mooi op je cv.”


Wat leer je dan bijvoorbeeld?

“Je werkt samen met studenten van verschillende opleidingen. Dat dit zo goed gaat, heeft me positief verrast. Samenwerken lukt mij wel, maar ik heb nu geleerd hoe dat nog beter kan. Want je moet naar elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten… En soms ook werk uit handen geven: dat vond ik in het begin best lastig. Ik houd graag de controle en in een team kan dat niet altijd. Zo wilde ik de notulen eerst zelf maken, maar in een leerteam wisselen we dat af. Dus dat heb ik los moeten laten, wat overigens helemaal prima is.”


Wat is je mooiste ervaring tot nu toe?

“Dat ik het schema heb gemaakt met daarin de taakverdeling: wie interviewt welke leerkracht over waar zij bij techniek aan denken. Dat soort administratieve dingen vind ik leuk. Net als mijn opleiding presenteren. Voor de kennismakingsopdracht had ik bij het woord ‘valkuilen’ een activiteit bedacht en gepresenteerd. Mijn medestudenten waren erg enthousiast en daar ben ik ook best trots op.”