Het kind als uitgangspunt

Ga je straks werken met kinderen? Dan is de kans groot dat je wordt opgeleid in een bepaald vakgebied, zoals onderwijs, kinderopvang, welzijn, jeugdzorg of jeugdgezondheidszorg. Maar wist je dat je, door over de grenzen van je eigen werkgebied te kijken, nog veel meer uit jezelf kunt halen?

Als de basisschool of opvang gesloten is, gaat de ontwikkeling van kinderen door. Een kind ontwikkelt zich ook in het gezin, tijdens het buitenspelen of sporten. Het is daarom belangrijk om de verschillende leefwerelden waarin kinderen opgroeien, met elkaar te verbinden.

Moeilijke vraagstukken rond opvoeden, ontwikkelen en onderwijzen willen we niet geïsoleerd, maar integraal aanpakken. Daarvoor is het nodig dat organisaties voor onderwijs, kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg minder vanuit de eigen context denken en werken, maar meer vanuit het perspectief van het kind en zijn ouders of verzorgers. Samenwerking tussen de verschillende werkvelden in het domein Kind en Educatie is daarvoor noodzakelijk.

Interprofessioneel leren en werken geeft invulling aan deze samenwerking: als professional ervaar je hoe andere professionals met het kind omgaan en welke invloed dat heeft op jouw aanpak.