Collegiale consultatie

Interprofessioneel werken begint bij onszelf. Zoek actief leerteambegeleiders van andere leerteams op. Neem een kijkje in elkaars keuken. Leren van en met elkaar is een krachtige manier van leren. Je bevraagt elkaar en geeft onderling feedback. Je ontwikkelt kritisch reflectief werkgedrag en werkt aan je professionele identiteit als leerteambegeleider.