29 juni 2021

Actielijn 2: Reflectiemodel, ontmoetingssessies, inspiratiedocument en examen keuzedeel


Voor docenten die interprofessioneel leren werken (IPW) willen aanbieden, is er nu een praktisch document beschikbaar. Verder past het ontwerpteam het reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg aan voor het domein Kind en Educatie. Ook is er nu een examen voor het keuzedeel en vond een tweede ontmoetingssessie plaats.

Aanpassen reflectiemodel voor domein Kind en Educatie

“Tijdens onze zoektocht naar kennis stuitten we eerder dit schooljaar op het reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg van Jerôme van Dongen. Een heel helpend en inspirerend model voor het bevorderen van IPW”, aldus Mirjam Tielbeek, deelprojectleider van actielijn 2.

Jerôme van Dongen onderzoekt IPW binnen het domein Zorg en Welzijn. Mirjam: ”Samen met hem, professionals uit het werkveld én het Innovatiecluster, passen we het reflectiemodel de komende tijd aan voor het domein Kind en Educatie. Een heel mooie stap en interprofessionele samenwerking pur sang op niveau van wetenschap. Het aangepaste model publiceren we in een bijpassend tijdschrift.”

Ontmoetingssessies

“Onder het motto ‘Practice what you preach’ hebben we 18 mei de tweede interprofessionele ontmoetingssessie georganiseerd”, vervolgt Mirjam. Deze sessie was bedoeld voor docenten van de participerende opleidingen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van curricula.

Centraal stond het uitbreiden en verdiepen van het interprofessionele netwerk. Verder hebben de docenten meer zicht gekregen op hun eigen rol en andere zaken die samenwerking beïnvloeden. “Dit inzicht zorgt voor een soepelere samenwerking tussen professies”, legt Mirjam uit. “Ook is gesproken over waartoe samenwerken kan leiden, oftewel wat kinderen en jongeren die behoren tot de doelgroep van de opleiding ervan gaan ervaren.”

De volgende ontmoetingssessies (in schooljaar 2021-2022) zijn op 12 oktober 2021, 15 maart 2022 en 17 mei 2022.

Inspiratiedocument met materialen en kennis

Met het vormgeven in de huisstijl, ligt er nu een mooi document met onderwijskundige overwegingen en uitwerkingen van de aspecten van professionele identiteit (zie ook nieuwsbrief van maart 2021). Bedoeld voor mbo- en hbo-docenten die interprofessioneel leren werken willen aanbieden aan hun studenten. De aspecten van professionele identiteit zijn zowel in het document opgenomen als apart (op handzaam A4-formaat en apart voor mbo en hbo) vormgegeven.

Downloaden hier het document ‘Inspiratie voor docent en mbo en hbo’ | mbo-aspecten | hbo-aspecten

Keuzedeel en examen

Voor het mbo is afgelopen jaar het keuzedeel ‘Interprofessioneel samenwerken in kindberoepen’ ontwikkeld. Dit is inmiddels goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant.

Het bijbehorende examen hebben we nu ook ontwikkeld”, zegt Mirjam. ‘Ons document met onderwijskundige onderbouwing en uitwerkingen van de aspecten van professionele identiteit, helpt bij het uitwerken van de lessen binnen dit keuzedeel.”

Het keuzedeel ‘Interprofessioneel samenwerken in kindberoepen’ is een verbredend keuzedeel van 480 uur.

Voor extra inspiratie werkt het ontwerpteam de komende tijd aan een ‘leermiddelenmagazijn’. Dit komt te zijner tijd op de website.