29 juni 2021

Actielijn 5: Verdiepende artikelen, tussenrapportage, webinar, ORD 2021


Op zoek naar verdieping over interprofessioneel (leren) werken? Binnenkort verschijnen op onze site artikelen hierover. Ook maakt het ontwerpteam een tussenrapportage met ervaringen en wensen van leerteams en -begeleiders. Verder organiseren we een webinar en is er tijdens de Onderwijs Research Dagen aandacht voor het Innovatiecluster.

Verdiepende artikelen

De afgelopen tijd heeft het ontwerpteam gewerkt aan een aantal verdiepende artikelen over interprofessioneel (leren) werken. Trynke Keuning, deelprojectleider actielijn 5, vertelt:“Hiervoor zijn we onder andere in gesprek gegaan met een interprofessioneel leerteam over hun ervaringen; hebben we experts op het gebied van interprofessionele samenwerking Jerôme van Dongen en Jan Jaap Reinders geïnterviewd over interprofessioneel werken in het domein Zorg en Welzijn en wat wij daarvan kunnen leren; en beschrijven we hoe sociale wijkteams in Zwolle interprofessioneel werken.”
Nieuwsgierig geworden? Binnenkort verschijnen deze artikelen en meer op onze website (online in juli).

Tussenrapportage

Intussen is het einde van het schooljaar in zicht. Trynke: “In samenwerking met de andere actielijnen verzamelen we in deze periode data over het afgelopen jaar: Wat zijn de ervaringen van studenten in interprofessionele leerteams? Welke stappen doorloop je in een leerteam? Hoe hebben de leerteambegeleiders de professionalise- ringsactiviteiten ervaren? Welke interprofessionele relaties zien we ontstaan in de praktijk? En wat zijn wensen voor volgend jaar?”

De verzamelde informatie gebruikt het team voor het maken van een tussenrapportage die komend najaar ver- schijnt.“In deze tussenrapportage blikken we terug op de afgelopen periode en kijken we vooruit naar de komende jaren.”

Webinar 30 september

Op 30 september organiseert het Innovatiecluster Kind en Educatie voor geïnteresseerden een inspirerend webinar over interprofessioneel werken en leren. Tijdens het webinar houdt Jerôme van Dongen een lezing.

“Jerôme van Dongen promoveerde op onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de eerstelijnszorg, waarbij hij keek naar kritische factoren die van invloed zijn op interprofessionele samenwerking in zorgteams. Op basis daarvan ontwikkelde hij een programma waarmee interprofessionele teams kunnen reflecteren op hun werkwijze. Dit zogenaamde ‘reflectiemodel’ zetten we ook in het Innovatiecluster op diverse plekken in en binnenkort vertalen we het naar het domein Kind en Educatie”, zegt Trynke.
Tijdens zijn lezing gaat Jerôme in op de kritische factoren bij interprofessioneel samenwerken. In het bijzonder heeft hij aandacht voor het reflecteren op interprofessionele samenwerking.

Onderwijs Research Dagen 2021

Tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2021 (van 7 tot 9 juli) is er aandacht voor het Innovatiecluster Kind en Educatie. “We hebben een voorstel gedaan voor een paneldiscussie rondom het thema:‘Interprofessioneel samenwerken en de gevolgen voor onderwijsprofessionals’. Dit voorstel is goedgekeurd met mooie reviews”, aldus Trynke.

“Tijdens de paneldiscussie presenteren we drie praktijk- voorbeelden van interprofessioneel werken, waaronder Kindcentrum De Bolster in Raalte door Mirjam Tielbeek, deelprojectleider actielijn 2. Daarna gaat een panel – bestaande uit Anne Looijenga, Pauline Slot, Jerôme van Dongen, René Peeters en Ruben Fukkink, experts op het gebied van interprofessioneel werken in het domein Kind en Educatie – met elkaar in gesprek over thema’s zoals: Wat zijn succes- en belemmerende factoren bij interprofessionele samenwerking? En welke competenties heeft een onderwijsprofessional nodig om te werken in een interprofessionele context? En hoe kunnen opleiders studenten hierop voorbereiden?”