05 december 2022

‘Bestendigen en verduurzamen: hoe doen we dat?’


Ons innovatieproject rondom interprofessioneel samenwerken is een prachtige plek die volop ruimte biedt om samen met een enthousiaste groep mensen mooie materialen te ontwikkelen, onderzoek te doen, kennis te verspreiden en nog veel meer. Maar met nog een kleine twee projectjaren te gaan is het van belang om goed na te denken over wat we willen achterlaten als projectteam.

Spreek ik jouw taal
Spreek jij de mijne
Dan hoort elk hart de zijne
en begint een nieuw verhaal

Samen bergen verzetten en grenzen verleggen: het is gaaf om zo met elkaar, met een bevlogen groep mensen, aan het werk te zijn. Waar we nu echter over nadenken is hoe en waar we het gedachtegoed van het project kunnen bestendigen, verduurzamen en laten voortduren. Soms moeten we echt nog de grens en de scherpte opzoeken: waar hebben we nog iets te brengen en hoe pakken we dat goed aan. Maar veel vaker gaat het om vertrouwen, loslaten, aansluiten bij wat er is en geloven dat het zijn plek wel gaat vinden.

Werkveld én onderwijs
Onze kracht is dat we het samen doen, samen met werkveld en onderwijs, de plekken waar interprofessioneel werken steeds meer een vaste plek gaat innemen. In het werkveld als middel om verschillende professionals met elk hun eigen expertise te verbinden en zo samen rondom het kind aan het werk te zijn. In de opleidingen om de student er kennis en ervaringen op te laten doen in interprofessioneel samenwerken.

Ik hoop dat we die kracht van samen blijven benutten. Dat vraagt van ons als professionals dat we steeds weer over onze eigen (school)muren heen blijven kijken. Soms gaat dat vanzelf, soms is het nodig je te verdiepen in de taal van de ander. Een mooie uitdaging voor ons allemaal!

Hoopvol
Bedankt voor je inzet en bijdrage aan ons project, op wat voor manier dan ook. Namens het projectteam gezellige dagen en een hoopvol nieuw jaar!

Francien Schipper-Modderman, projectleider