29 juni 2021

‘Dankzij onze samenwerking weten wij op school wat er gebeurt in de wijk’


“Raster verbindt eigenlijk de wijk met de school”, zegt Kristelien de Roo, leerteambegeleider en leerkracht bij Kindcentrum Het Palet in Deventer over de samenwerking tussen de welzijnsorganisatie en de basisschool. Een vrij unieke combinatie, weet Loes Groot Lipman, senior-kinderwerker: “Maar wil je in je interprofessionele leerteam ook welzijnsstudenten, dan is die samenwerking een absolute voorwaarde.”

Jullie hebben nu voor het tweede jaar een leerteam. Samen met Margreth Nijkamp, docent bij Landstede MBO, zijn jullie de leerteambegeleiders.

Loes: “Het eerste jaar was echt aftasten. We kregen er geen grip op, er waren personele wisselingen, we wisten niet precies wie wat doet en wat we van welk niveau mochten verwachten. En toen kwam ook nog corona... Dit jaar heb- ben we er zelf vorm aan gegeven en daarover zijn we nu wel tevreden. Ook al was het door corona en het online overleggen – fysiek maak je in een groep wat makkelijker afspraken bijvoorbeeld – wel zoeken naar onze rol.”

En wat is die rol?

Kristelien: ‘Onze grootste rol ligt bij de start. Loes: “Wij zorgen voor de randvoorwaarden. Omdat iedereen op ver- schillende plekken stageloopt, was er veel aandacht voor kennismaken: wie ben je, waar ben je goed in, welke rollen zijn er en wat past bij jou. Daarmee creëren we allereerst veiligheid: nodig om jezelf te kunnen laten zien en je rol te pakken. Belangrijk, want iemand van niveau 2 neemt
al gauw een mindere positie in. En dat is nu juist niet de bedoeling want iedereen heeft vanuit zijn expertise zoveel in te brengen. Verder zie ik mijzelf als aanjager: niet van een idee, maar meer organisatorisch: waar zijn we nu, wat gaat er gebeuren.”

Kristelien: “Na elke leerteambijeenkomst zitten we als leerteambegeleiders ook altijd even bij elkaar. Dat is ons sparmoment.”

Hoe is het leerteam samengesteld?

Kristelien: “We begonnen met zeven studenten, een mix van mbo en hbo: Sociaal Werk, Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Sport & Bewegen en pabo. Inmiddels zijn er twee weg: een deeltijd-pabo-student, maar die ging op andere dagen stagelopen en ons beleid is dat je in het leerteam zit op de dagen dat je stageloopt. De ander heeft de stage afgerond.” Loes: “De student Sociaal Werk loopt officieel stage bij Raster en is gekoppeld aan mijn collega WIllemiek Hoenderdos, die vier dagen per week als kinderwerker in de school haar werk doet.”

Jullie verbinden dus welzijn en onderwijs?

Loes: “Al zo’n tien jaar, vanaf het moment dat de toen- malige wethouder suggereerde om de scholen in te gaan. Die stonden immers leeg op de tijdstippen dat wij – in buurthuizen – begonnen. Raster zit op tien scholen, waaronder Het Palet. Inmiddels kennen we elkaar goed. Willemiek doet onder meer pauzeactivi- teiten, de huiswerkklas, weerbaarheidstrainingen en ziet ook na schooltijd, in de speeltuin, de kinderen.”

Is die samenwerking nodig?

Kristelien: “Ja. Als ik kijk naar de kinderen die bij ons op school zitten, dan is de verbinding tussen de wijk (Tuindorp, red.) en de school zo belangrijk. Er gebeurt zoveel in de wijk wat meegaat naar school. Maar wij zien de kinderen alleen op school. Sommige leerkrachten wonen ook niet in deze wijk, soms niet eens in Deventer. Dat maakt het moeilijker om de kinderen te begrijpen. De kinderwerker ziet alles en kan met ons sparren. Is er iets in de wijk gebeurd, dan komt ze daar op school op terug.”

Lees hier het hele verhaal.