08 december 2021

Een vraag over IPW? Stel ze via ons Kennisloket!


Op zoek naar verdieping over interprofessioneel (leren) werken (IPW)? Op onze site staan een aantal artikelen hierover. Ook kun je daar het webinar van 30 september terugkijken. En misschien heb je een vraag over IPW? Daarvoor is er ons Kennisloket. Verder is het ontwerpteam Onderzoek en kennisdeling druk bezig met de tussenrapportage.

Publicaties en webinar
Het ontwerpteam heeft een aantal verdiepende artikelen over interprofessioneel (leren) werken geschreven. Ook het webinar van 30 september met Jerôme van Dongen over de kritische succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken is online terug te kijken. Beide van harte aanbevolen! Bekijken en lezen kan hier.

Tussenrapportage
Het ontwerpteam is druk bezig met de laatste analyses en beschrijvingen voor de tussenrapportage. “In deze rapportage blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we ook vooruit”, zegt Emma Nitert, lid van het ontwerpteam.

“Middels enquêtes en focusgroepsessies hebben we informatie verzameld over de ervaringen van studenten en leerteambegeleiders in een leerteam. Met welke vraagstukken zijn de studenten aan de slag geweest? Hoe hebben de leerteambegeleiders de professionaliseringsactiviteiten ervaren en welke wensen hebben ze?” De tussenrapportage verschijnt voor de kerstvakantie.

Kennisloket: vragen?
Een van de kerntaken van het ontwerpteam is het vergroten en delen van kennis over interprofessioneel samenwerken en het werken in interprofessionele leerteams. Emma: “Een manier waarop we dit doen is via ons Kennisloket. Bij het Kennisloket kun je terecht met al je vragen over interprofessioneel werken binnen het domein Kind en Educatie.” Heb je zelf een vraag? Neem dan contact op met Emma Nitert, E.Nitert@kpz.nl.