08 december 2021

‘Haast u langzaam’


Dank! Voor al je inzet, enthousiasme en betrokkenheid binnen ons project. Daar zijn we enorm blij mee en dankbaar voor. In een tijd als deze is het spannend en uitdagend om een innovatieve beweging de juiste tijd en aandacht te geven. Helemaal als de waan van de dag veel van jou en je organisatie vraagt.

Dat het dan steeds weer lukt om de leerteams bij elkaar te laten komen, waardoor studenten vanuit verschillende opleidingen elkaar kunnen ontmoeten en samen mogen leren: dat is gaaf om te zien. En ook de leerteambegeleiders die de tijd nemen om de studenten in het leerteam te begeleiden,
kijkend naar de mogelijkheden van elke dag: in één woord super!

Zo gaan we samen met kleine stapjes voorwaarts, en elk stapje is er één. Ik wens je dan ook een tijd toe van traag versnellen. Of zoals keizer Augustus zei: ‘Haast u langzaam!’