01 juli 2021

Inspiratiedocument voor docenten beschikbaar


Voor mbo- en hbo-docenten die interprofessioneel leren werken willen aanbieden aan hun studenten, is het document 'Inspiratie voor docenten mbo en hbo' beschikbaar.

In het document de onderwijskundige overwegingen en uitwerkingen van de aspecten van professionele identiteit. De aspecten zijn ook apart (handzaam A4-formaat en voor mbo en hbo) vormgegeven.

Downloaden kan hier: document Inspiratie voor docenten mbo en hbo | Uitwerking mbo-aspecten | Uitwerking hbo-aspecten