09 juli 2021

Meer weten over interprofessioneel samenwerken? Beluister de postcasts!


Hoe vullen interprofessionele teams het interprofessioneel samenwerken in? Dirkje Visser en Trynke Keuning, allebei betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie, spreken in zes podcasts met verschillende interprofessionele teams over de manier waarop zij de samenwerking vormgeven.

Dirkje en Trynke geven hiermee een inkijkje in hoe de praktijk vorm kan geven aan interprofessioneel samenwerken. Ze gaan in op thema’s als interprofessioneel opleiden, de factoren die interprofessioneel samenwerken makkelijker of moeilijker maken, maar vooral ook wat interprofessioneel samenwerken oplevert voor kindprofessionals, ouders en kinderen.

Beluister hier alle afleveringen:

Aflevering 1 - Introductie interprofessioneel samenwerken
Aflevering 2 - Verschillen doen ertoe
Aflevering 3 - Samenwerken vanuit een hart voor kinderen
Aflevering 4 - Je hoeft niet alles zelf te weten
Aflevering 5 - Op verschillende manieren kijken naar het kind en ontwikkeling
Aflevering 6 - Terugblik: gewoon doen!