28 juni 2021

‘Niet het resultaat, maar de weg ernaartoe is het belangrijkste’


“Het leerteam zorgt voor binding, het maakt niet uit van welke school je komt, je bent samen één team.” Dit zegt Sanna van den Berg, leerteambegeleider, leerkracht en opleider in de school bij Jenaplanschool St. Franciscus in Nunspeet. Ze is enthousiast over ‘haar’ leerteam en hoopt dat ze komend schooljaar weer net zulke gezellige en gemotiveerde studenten krijgt als dit jaar.

Dit is jullie eerste echte leerteam?

“Ja. Hiervoor hebben we stageteams gehad met alleen pabo’ers. Het huidige leerteam heeft stagiairs van ver- schillende opleidingen. In totaal zes: vier hbo’ers en twee mbo’ers. Een eerste-, tweede- en laatstejaars (deeltijd) pabo- student van KPZ, twee tweedejaars Onderwijsassistenten van Landstede MBO en een tweedejaars van het Teachers College van Windesheim. Die laatste wilde ik er per se
bij vanwege de specifieke insteek van die opleiding: die is gericht op innovatie en een andere manier van communiceren. Het is fijn om die expertise ook in je leerteam te hebben.”

Ken je meer scholen met een leerteam?

“Als Jenaplanschool bieden wij vernieuwingsonderwijs. Bovendien zijn wij de enige katholieke school in de om- geving. Dat maakt ons hier een beetje de vreemde eend in de bijt. Binnen SKO, de scholengroep van 27 katholieke scholen waarbij wij aangesloten zijn, zijn wij de tweede school met een leerteam vanuit het project Kind en Educatie.”

Hoe gaat het onderling tussen de studenten?

“Wij doen ons best om studenten zich thuis te laten voe- len bij ons op school. Je bent een collega. Daar begint het mee. Daarnaast willen we dat ze elkaar goed leren kennen. Tijdens de eerste bijeenkomst liet ik ze een elevatorpitch doen: iedereen vertelde in een minuut wat over zichzelf. Dat breekt het ijs altijd.

Je merkt dat ze elkaar daarna makkelijker opzoeken en contact houden. Dat moet ook wel: ze wilden voor de op- dracht het team in twee groepen opsplitsen. Ze moesten daardoor niet alleen met elkaar afstemmen, ook de terug- koppeling naar de andere groep was belangrijk. Maar dat gaat op zich heel goed.”

En hoe is het voor jou als leerteambegeleider?

“Bij veel opleidingen staan leerteams nog in de kinder- schoenen, studenten wisten niet wat het inhield. Daar- naast was het omgaan met het niveauverschil even zoeken. Je mag wat verwachten vanuit de opleiding, maar... hoe staan de studenten er zelf in, op welk punt van hun ontwikkeling zitten ze en wat mogen we dan van ze verwachten?
Karakter speelt ook een rol. De een heeft bijvoorbeeld een grotere drive, de ander is afwachtender. Die verschillen komen naar boven en dat bespreek ik ook met de studenten. Het is belangrijk dat ze dat van elkaar weten.

Lees hier het hele verhaal.