08 december 2021

Nieuw jasje voor de ontmoetingssessies: naar de collega’s toe!


Voor de ontmoetingssessies kiest het ontwerpteam Innoveren onderwijscurricula voor een andere aanpak. Ook is het team een stap verder in het aanpassen van het Reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg voor het domein Kind en Educatie: studenten testen momenteel een prototype. Daarnaast checkt het team het examen voor het keuzedeel bij docenten.

Aanpassen reflectiemodel
Het Innovatiecluster past samen met professionals uit het werkveld en Jerôme van Dongen, die interprofessioneel werken (IPW) binnen het domein Zorg en Welzijn onderzoekt, Jerômes Reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg aan voor het domein Kind en Educatie.
Tot de kerstvakantie proberen studenten Fysiotherapie en Logopedie van Zuyd Hogeschool het prototype uit. Met deze kennis wordt het prototype een derde keer verbeterd, om het daarna in het domein Kind en Educatie nog een keer te toetsen. “Begin 2022 verwachten we het definitieve model te publiceren”, vertelt deelprojectleider Mirjam Tielbeek.

Ontmoetingssessies 2.0
Om IPW in de curricula van de participerende opleidingen te verweven, laat het ontwerpteam collega’s van verschillende opleidingen interprofessioneel met elkaar in gesprek gaan. Deze ontmoetingssessies krijgen dit schooljaar een iets ander jasje: na twee online sessies bleek de livesessie half oktober voor veel collega’s niet haalbaar.
“Daarom gooien we het roer om en gaan we naar de collega’s toe om in gesprek te gaan over de ontwikkelde materialen. We starten op Deltion, daarna volgen de andere opleidingen”, zegt Mirjam. Hoofdvraag is: ‘Wat is ervoor nodig om IPW in de opleidingen een plek te geven?’

De ontmoetingssessies zijn bedoeld voor docenten van de participerende opleidingen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van curricula. Centraal tijdens de ontmoetingssessies staat steeds het uitbreiden en verdiepen van het interprofessionele netwerk. Verder krijgen de docenten meer zicht op hoe ze in hun onderwijs aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling van professionele identiteit van de studenten en op de wijze waarop IPW een plek kan krijgen in het huidige onderwijs.

Keuzedeel
‘Om zeker te weten dat het examen dat we hebben ontwikkeld bij het keuzedeel ‘Interprofessioneel samenwerken in kindberoepen’ past, gaan we de komende tijd in gesprek met mbo-collega’s”, vervolgt Mirjam. “Vragen die bij ons leven zijn: Vloeit het examen voort uit het keuzedeel? Is het hanteerbaar in de praktijk? Op welke wijze zorgen we ervoor dat studenten het keuzedeel gaan kiezen? Welke ondersteuning is er vanuit ons ontwerpteam nodig voor het uitvoeren van het keuzedeel?”
“Met deze gesprekken willen we er ook voor te zorgen dat het keuzedeel goed bekend is bij de verschillende opleiders en studenten dit verdiepende keuzedeel van 480 uur in schooljaar 2022-2023 gaan volgen.”

Kwalificatiedossiers
Om zichtbaar te maken waar IPW op dit moment al verweven is in de verschillende kwalificatiedossiers, maakt het ontwerpteam de komende tijd ankerpunten zichtbaar: binnen welke werkprocessen wordt er impliciet al gewerkt aan interprofessionele vaardigheden?

Leermiddelenmagazijn, materialen en kennis
Voor extra inspiratie werkt het ontwerpteam aan een ‘leermiddelenmagazijn’. Dit komt te zijner tijd op de website. Er zijn ook materialen beschikbaar waarmee je IPW in je onderwijs kunt verweven. Wil je deze ontvangen? Mail naar innovatiecluster@landstede.nl. Downloaden kan ook: document ‘Inspiratie voor docent en mbo en hbo’ | mbo-aspecten | hbo-aspecten.