09 juli 2022

‘Sociaal werk-studenten kijken met een andere bril’


Hoewel ze een meerwaarde hebben, zitten in de interprofessionele leerteams weinig sociaal werk-studenten (mbo en hbo). Waardoor komt dat? En hoe krijg je er meer in de leerteams? Een gesprek met Flo Dingemans, docent Sociaal Werk bij Landstede MBO en Anne Dreke Deddens, docent en onderzoeker bij Hogeschool Viaa en jongerenwerker bij Travers Welzijn.

Beiden zijn binnen het project Kind en Educatie betrokken bij het ontwerpteam dat zich bezighoudt met kennisdelen en onderzoek.

Lees hier het artikel.