12 maart 2023

Tussenrapportage ‘Met tevreden leerteams op koers’


In de Tussenrapportage ‘Met tevreden leerteams op koers’ (periode 2021-2022) blikken we terug op het derde jaar van ons project waarin interprofessionele leerteams weer volop ervaringen opdeden in de praktijk.

In kaart gebracht is de stand van zaken rond de leerteams tot nu toe. We gaan in de rapportage onder andere in op de vraagstukken waar de leerteams mee bezig zijn geweest, de leeropbrengsten van samenwerken en de begeleiding in de leerteams.

Ook laten we zien wat de ervaringen zijn van de leerteambegeleiders met de professionaliseringsbijeenkomsten. En we vergelijken de bevindingen van 2021-2022 met die van het jaar ervoor. De rapportage eindigt met een aantal praktische aanbevelingen waar de opleidingen, de praktijkorganisaties en het Innovatiecluster mee aan de slag gaan.

Download de Tussenrapportage