02 december 2022

Verbinden en verduurzamen dankzij samenvoeging ontwerpteams


We zijn weer gestart! De leerteams (maar liefst 24!), de praktijkplekken, de opleidingen, de leerteambegeleiders, de docenten en zeker ook de studenten en de kinderen waar ons hele project om draait. Inmiddels zijn de eerste overleggen en bijeenkomsten geweest en plannen gemaakt. En om de ontwerpteams onderling beter – interprofessioneel – te laten samenwerken, hebben we de organisatiestructuur gewijzigd.

Onze leerteams
“We zijn dit jaar gestart met 24 leerteams verspreid over een steeds groter wordende regio rondom Zwolle”, vertelt deelprojectleider Pieter Pols. Hij vervolgt: “Steeds vaker krijgen we een vraag of oproep uit andere regio’s om onze expertise over interprofessioneel samenwerken over te dragen of een samenwerking aan te gaan. Dat doen we graag. En het is een mooie ontwikkeling die vertrouwen geeft, ook met het oog op verduurzaming van het project.”

Ontwerpteams Curriculum en Werkveld
Inmiddels is het project alweer drie jaar onderweg. Reden voor de (deel)projectleiders om zich te buigen over de voortgang ervan. Pieter: “We constateerden, samen met het werkveld, dat we wat te veel op ‘eilandjes’ werken met onze ontwerpteams. Ieder ontwerpteam heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en zoekt naar de verbinding onderling, maar vindt deze niet altijd. Daarom hebben we onze organisatiestructuur wat gewijzigd: de leden van de bestaande vier ontwerpteams hebben zich opnieuw met elkaar verbonden in twee ontwerpteams: ‘Curriculum’ en ‘Werkveld’. Dit zijn de twee grote aandachtsgebieden binnen ons project, zo hebben we de afgelopen jaren gemerkt.”

Pieter licht toe: Onder ‘curriculum’ valt het contact dat we hebben en de verbinding die we leggen met de verschillende opleidingsinstellingen, en de aanpassingen die nodig zijn (en die we samen met de instellingen oppakken) ten behoeve van interprofessioneel samenwerken. Met ‘werkveld’ bedoelen we het contact dat we hebben met de praktijkorganisaties waarin de verschillende leerteams (gaan) functioneren, de ondersteuning die we hen bieden, de verbinding die we leggen en de vraagbaak die wij voor hen zijn.”

Professionalisering en kennisdelen
Uiteraard blijft er in de nieuwe ontwerpteams ook doorlopend aandacht voor ‘professionalisering’ en ‘onderzoek en kennisdelen’. Pieter: “Deze aandachtsgebieden van de ‘oude’ ontwerpteams zijn de rode draad binnen de nieuwe ontwerpteams.”

Pieter vindt het fijn te merken dat dankzij de verbreding en verbinding de samenwerking met elkaar ‘in’ het project nog meer interprofessioneel wordt. “Daarnaast kunnen we door de samenvoeging van ontwerpteams ook beter op de thema’s waarmee we ons bezighouden reageren.”