04 maart 2022

Voor opleiders: dialoogkaarten om met elkaar in gesprek te gaan


Speciaal voor het onderwijs hebben we dialoogkaarten ontwikkeld. Met deze kaarten kunnen opleidingsteams met elkaar in gesprek gaan over interprofessioneel samenwerken.

De kaarten zijn verdeeld in zes categorieën: Jouw professionele identiteit, Jouw visie op interprofessioneel samenwerken, Samenwerking met werkveld en andere opleidingen, Leerproces studenten, Jij als docent, en Facilitering, beleid en structuur.

De samenwerkende partners hopen dat de dialoogkaarten stof tot nadenken geven en enthousiasmeren om met elkaar op te trekken in het interprofessioneel (leren) werken.

Meer weten? Mail ons!