02 september 2021

Webinar Jerome van Dongen over kritische factoren bij interprofessioneel samenwerken


Om betrokkenen en geïnteresseerden in het innovatiecluster Kind en Educatie te inspireren werd er donderdag 30 september een webinar georganiseerd. Het centrale thema dit schooljaar is ‘welke grens steek jij over’. In dat kader werd spreker Jerome van Dongen uitgenodigd tijdens het webinar dieper in te gaan op zijn bevindingen rondom interprofessioneel samenwerken in het zorg en welzijn domein.

Jerome van Dongen is gepromoveerd op een onderzoek naar interprofessionele teams in de zorg en werkt als docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool en de Innovatiewerkplaats MIK&PIW groep. In het webinar besprak Van Dongen 7 kritische factoren voor interprofessionele samenwerking. Hij benadrukte bijvoorbeeld het belang van een gezamenlijke visie,  elkaar écht leren kennen en het belang van (gedeeld) leiderschap. Bovendien stond hij stil bij het belang van reflecteren op de samenwerking vanuit een groepsdynamisch perspectief. Hiervoor wordt momenteel in samenwerking met het Innovatiecluster K&E een nieuwe reflectietool ontwikkeld die in het voorjaar van 2022 zal worden ingezet in de interprofessionele leerteams. Voor de deelnemers leverde het webinar veel herkenning op en ook veel nieuwe inzichten om in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan. Nieuwsgierig? Klik hier voor de PowerPoint.

Wil je het webinar bekijken?