Publicaties

Webinar Jerôme van Dongen over kritische factoren bij interprofessioneel samenwerken
Om betrokkenen en geïnteresseerden in het Innovatiecluster Kind en Educatie te inspireren, is er donderdag 30 september een webinar georganiseerd. Het centrale thema dit schooljaar is ‘Welke grens steek jij over’. In dat kader was spreker Jerome van Dongen uitgenodigd om tijdens het webinar dieper in te gaan op zijn bevindingen rondom interprofessioneel samenwerken in het zorg en welzijn domein.

Jerôme van Dongen is gepromoveerd op een onderzoek naar interprofessionele teams in de zorg en werkt als docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool en de Innovatiewerkplaats MIK&PIW groep. In het webinar besprak Van Dongen 7 kritische factoren voor interprofessionele samenwerking.
Hij benadrukte bijvoorbeeld het belang van een gezamenlijke visie, elkaar écht leren kennen en het belang van (gedeeld) leiderschap. Bovendien stond hij stil bij het belang van reflecteren op de samenwerking vanuit een groepsdynamisch perspectief. Hiervoor wordt momenteel in samenwerking met het Innovatiecluster een nieuwe reflectietool ontwikkeld die in het voorjaar van 2022 zal worden ingezet in de interprofessionele leerteams. Voor de deelnemers leverde het webinar veel herkenning op en ook veel nieuwe inzichten om in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

Nieuwsgierig? Klik hier voor de Powerpoint. Bekijk het webinar hier:

Meer weten over interprofessioneel samenwerken? Beluister de postcasts! 
Hoe vullen interprofessionele teams het interprofessioneel samenwerken in? Dirkje Visser en Trynke Keuning, allebei betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie, spreken in zes podcasts met verschillende interprofessionele teams over de manier waarop zij de samenwerking vormgeven.

Dirkje en Trynke geven hiermee een inkijkje in hoe de praktijk vorm kan geven aan interprofessioneel samenwerken. Ze gaan in op thema’s als interprofessioneel opleiden, de factoren die interprofessioneel samenwerken makkelijker of moeilijker maken, maar vooral ook wat interprofessioneel samenwerken oplevert voor kindprofessionals, ouders en kinderen. 
Beluister hier alle afleveringen:

Aflevering 1 - Introductie interprofessioneel samenwerken
Aflevering 2 - Verschillen doen ertoe
Aflevering 3 - Samenwerken vanuit een hart voor kinderen
Aflevering 4 - Je hoeft niet alles zelf te weten
Aflevering 5 - Op verschillende manieren kijken naar het kind en ontwikkeling
Aflevering 6 - Terugblik: gewoon doen! 


Leren interprofessioneel werken in het domein Kind en Educatie

Door: Monique Ridder, Ceciel Korsmit-van den Berg, Emma Nitert, Dineke van der Struik-Pullen, Trynke Keuning, Anne Dreke Deddens, Anne van der Meulen
In het voorjaar van 2019 is door het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) een subsidieaanvraag voor het Innovatiecluster Kind en Educatie (K&E) goedgekeurd (Innovatiecluster Kind en Educatie, 2019). Het Innovatiecluster K&E wil de beweging naar interprofessioneel werken in de sectoren primair onderwijs, opvang, jeugdzorg en welzijn ondersteunen, bekrachtigen en versnellen. Dit doet zij door interprofessionele samenwerking tussen en binnen opleidingsinstellingen met het werkveld te verstevigen en toekomstige werknemers op te leiden voor het werken in interprofessionele teams met bredere en uitwisselbare rollen.
Download de PDF


De uitdaging van interprofessioneel samenwerken
Door: Trynke Keuning en Wijnand Kieft
Interprofessioneel samenwerken is een uitdaging. In het domein Zorg en Welzijn zijn afgelopen jaren mooie stappen gezet om deze manier van samenwerken vorm te geven. Op veel verschillende plekken in de zorg (het ziekenhuis, verzorgingshuis, tandartspraktijken, wijkteams) wordt op uiteenlopende manieren gewerkt in interprofessionele teams. Wat kunnen de opgedane inzichten betekenen voor andere domeinen, zoals het domein kind en educatie? We praten erover met Jerôme van Dongen, onderzoeker bij Zuyd Hogeschool, en Jan Jaap Reinders, organisatiepsycholoog, beiden gepromoveerd op onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de zorgsector.
Download de PDF

RIF en RAP waarover gaat dat eigenlijk
Door: Flo Dingemans en Trynke Keuning
Het RAP-project en het RIF-project: zo staan twee grote gesubsidieerde Zwolse projecten in het domein kind en educatie bekend. RAP staat voor Regionale Aanpak Personeelstekort (eerder ook wel bekend als ‘RAL’ ‘Regionale Aanpak Lerarentekort’) en is een project dat sinds 2019 loopt. RIF staat voor ‘Regionaal investeringsfonds mbo’. Het RIF-project in Zwolle, het Innovatiecluster Kind en Educatie, richt zich op het leren interprofessioneel werken in het domein Kind en Educatie.
Download de PDF

Een sterke basis heeft verbinding nodig
Door: Els Geeris
Al voordat een kind geboren wordt, hoort het erbij en eenmaal geboren start het uitdagende avontuur naar volwassenheid. Kinderen opvoeden doen ouders niet alleen, je hebt er een heel ‘dorp’ voor nodig: ‘It takes a village to raise a child’. Dat dorp is de opvoedomgeving, een basis. En gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen vraagt om een sterke basis.
Download de PDF

Interprofessioneel werken binnen een sociaal wijkteam
Door: Emma Nitert en Flo Dingemans
Emma Nitert en Flo Dingemans werken beiden in het Innovatiecluster Kind en Educatie en zijn betrokken bij de ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Deze opleiding, die vanaf september 2021 Pedagogisch Educatief Professional (PEP) heet, wordt verzorgd door Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa en Landstede MBO. In deze opleiding wordt het interprofessioneel samenwerken met andere partners gestimuleerd.
Download de PDF

Wat leren studenten in een interprofessioneel leerteam
Door: Anneke Dreke Deddens en Dineke van der Struik-Pullen
Leren interprofessioneel samenwerken begint in de opleidingen. Om het interprofessioneel samenwerken in de praktijk te oefenen zijn er in het Innovatiecluster Kind en Educatie interprofessionele leerteams ingericht. Studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen leren tijdens een stage in deze leerteams samen te werken in het domein kind en educatie. Wat doen deze studenten in de leerteams en wat leert hun ervaring ons over interprofessioneel samenwerken? We lopen mee met twee leerteams (leerteam Het Palet Deventer en leerteam sbo De Brug Zwolle) en schetsen een beeld.
Download de PDF

Gezocht: stagiairs voor onze leerteams
Om studenten te werven voor de leerteams van praktijkorganisaties die deelnemen aan ons project, is er een flyer beschikbaar. In de flyer krijgen de studenten informatie over wat leren in een leerteam inhoudt en wat het hen oplevert.
Download de PDF


Inspiratie voor docenten mbo en hbo

Download de PDF


Inspiratie voor docenten mbo-aspecten

Download de PDF


Inspiratie voor docenten hbo-aspecten

Download de PDF