Stage in een leerteam

Een leerteam is een andere manier van stagelopen. In een interprofessioneel leerteam leren studenten van verschillende opleidingsniveaus en vanuit diverse vakgebieden met elkaar. Samen, maar iedereen vanuit zijn eigen professie en talent, kijken naar een realistisch praktijkvraagstuk. Wat kun je leren van de ander? Hoe kan de ander van jou leren? Hoe draag je samen maximaal bij aan de ontwikkeling en het welzijn van het kind?