Leerteambegeleiders Kristelien de Roo en Loes Groot Lipman:

'Dankzij onze samenwerking weten wij op school wat er gebeurt in de wijk'

“Raster verbindt eigenlijk de wijk met de school”, zegt Kristelien de Roo, leerteambegeleider en leerkracht bij Kindcentrum Het Palet in Deventer over de samenwerking tussen de welzijnsorganisatie en de basisschool. Een vrij unieke combinatie, weet Loes Groot Lipman, senior-kinderwerker: “Maar wil je in je interprofessionele leerteam ook welzijnsstudenten, dan is die samenwerking een absolute voorwaarde.”


Jullie hebben nu voor het tweede jaar een leerteam. Samen met Margreth Nijkamp, docent bij Landstede MBO, zijn jullie de leerteambegeleiders.

Loes: “Het eerste jaar was echt aftasten. We kregen er geen grip op, er waren personele wisselingen, we wisten niet precies wie wat doet en wat we van welk niveau mochten verwachten. En toen kwam ook nog corona… Dit jaar heb-ben we er zelf vorm aan gegeven en daarover zijn we nu wel tevreden. Ook al was het door corona en het online overleggen – fysiek maak je in een groep wat makkelijker afspraken bijvoorbeeld – wel zoeken naar onze rol.”


En wat is die rol?

Kristelien: ‘Onze grootste rol ligt bij de start. Loes: “Wij zorgen voor de randvoorwaarden. Omdat iedereen op ver-schillende plekken stageloopt, was er veel aandacht voor kennismaken: wie ben je, waar ben je goed in, welke rollen zijn er en wat past bij jou. Daarmee creëren we allereerst veiligheid: nodig om jezelf te kunnen laten zien en je rol te pakken. Belangrijk, want iemand van niveau 2 neemt al gauw een mindere positie in. En dat is nu juist niet de bedoeling want iedereen heeft vanuit zijn expertise zoveel in te brengen. Verder zie ik mijzelf als aanjager: niet van een idee, maar meer organisatorisch: waar zijn we nu, wat gaat er gebeuren.”

Kristelien: “Na elke leerteambijeenkomst zitten we als leerteambegeleiders ook altijd even bij elkaar. Dat is ons sparmoment.”


Hoe is het leerteam samengesteld?

Kristelien: “We begonnen met zeven studenten, een mix van mbo en hbo: Sociaal Werk, Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Sport & Bewegen en pabo. Inmiddels zijn er twee weg: een deeltijd-pabo-student, maar die ging op andere dagen stagelopen en ons beleid is dat je in het leerteam zit op de dagen dat je stageloopt. De ander heeft de stage afgerond.” Loes: “De student Sociaal Werk loopt officieel stage bij Raster en is gekoppeld aan mijn collega WIllemiek Hoenderdos, die vier dagen per week als kinderwerker in de school haar werk doet.”


Jullie verbinden dus welzijn en onderwijs?

Loes: “Al zo’n tien jaar, vanaf het moment dat de toen- malige wethouder suggereerde om de scholen in te gaan. Die stonden immers leeg op de tijdstippen dat wij – in buurthuizen – begonnen. Raster zit op tien scholen, waaronder Het Palet. Inmiddels kennen we elkaar goed. Willemiek doet onder meer pauzeactiviteiten, de huiswerkklas, weerbaarheidstrainingen en ziet ook na schooltijd, in de speeltuin, de kinderen.”


Is die samenwerking nodig?

Kristelien: “Ja. Als ik kijk naar de kinderen die bij ons op school zitten, dan is de verbinding tussen de wijk (Tuindorp, red.) en de school zo belangrijk. Er gebeurt zoveel in de wijk wat meegaat naar school. Maar wij zien de kinderen alleen op school. Sommige leerkrachten wonen ook niet in deze wijk, soms niet eens in Deventer. Dat maakt het moeilijker om de kinderen te begrijpen. De kinderwerker ziet alles en kan met ons sparren. Is er iets in de wijk gebeurd, dan komt ze daar op school op terug.”


Zie je ook dat het werkt?

Kristelien: “Onze samenwerking geeft de kinderen structuur. Ik sta veel op het plein en daar waar Willemiek een spel begeleidt, daar is rust.”


En de studenten, zijn die ook enthousiast?

Kristelien: “Zeker, ze werken met elkaar bewust aan een doel en leren vaardigheden als notuleren.”
Loes: “Een student had dat nu voor het eerst had gedaan en verzuchtte dat hij dat best pittig vond. Terwijl dat voor ons eigenlijk niets voorstelt. Maar je leert het wel in een leerteam. Als je het ze vraagt zeggen ze dat ze er veel van leren.” Kristelien: “Ik denk ook dat het leerteam studenten enorm verbindt en dat het hen ook zichtbaar maakt in de school.”


En van de opdracht die ze samen hebben gedaan, leerden de studenten vast ook veel.

Loes: “Ze moesten iets zoeken waar ze samen vanuit welzijn, school en kinderopvang aan konden werken. Na een onderzoekje kwamen ze vrij snel uit op de pauze en het straatgedrag van de kinderen.” Kristelien: “De studenten hebben daarop een plan bedacht om het speelplezier buiten te vergroten zodat iedereen een leuke pauze heeft. Met als doel dat de leerkrachten na de pauze meteen kunnen starten met de lessen en niet bezig zijn met akkefietjes. Idee was om op het plein te gaan werken met wijzertjes. Die kunnen de kinderen – per groep – verdienen met goed gedrag, zoals het opruimen van materialen, complimenten geven of een ruzie zelf oplossen. Loes: Elke week kijken we welke groep de meeste wijzertjes heeft behaald en die verdient een beloning, zoals een kahoot (kwis) doen, een kwartiertje langer buiten spelen, samen een spelletje doen of tosti's maken."


Wat willen jullie komend schooljaar oppakken?

Kristelien: “Waar we nog een slag in willen maken, is dat de studenten werken aan eigen leerdoelen die ze vervol-gens koppelen aan het leerteam. Daarbij willen we dat ze meer hun rol pakken. Ieder heeft zijn eigen expertise en heeft wat in te brengen. Daar mag wel wat meer nadruk op liggen.”
Loes vult aan: “Wij hebben nu vooral nog de aanjagersrol. Ik zou het mooi vinden als het meer uit henzelf komt. Dat ze bewust zélf een stageplek zoeken waar een leerteam is om aan hun leerdoelen te werken. Maar ook dat ze een proactieve houding aannemen en zo meer van elkaars werkgebied meekrijgen: een student Sociaal Werk die wil meekijken met een leerkracht bijvoorbeeld.”

Ook intervisie is iets waar Loes en Kristelien mee aan de slag willen: “En dan eens in de twee, drie weken met elkaar vanuit je eigen bril naar een casus kijken.”


Hebben jullie nog tips voor scholen die met leerteams (willen) werken?

Loes: “Door de koppeling welzijn-onderwijs kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar een kind. Dat is de meerwaarde. Het is daarom noodzakelijk dat in een leerteam welzijnsstudenten zitten. Maar daarvoor moet welzijn dus wel een rol hebben in school. Anders werkt het niet.”