Over ons


Wie zijn wij?

Het Innovatiecluster Kind en Educatie is een samenwerkingsverband tussen werkgevers en beroepsopleidingen in de regio Zwolle. Het door Landstede MBO geïnitieerde project dient als landelijk voorbeeldproject en wordt gesubsidieerd door het RIF (Regionaal Investeringsfonds MBO) en het Rijk.

Wat is ons doel?

Deelnemers en partners willen de samenwerking tussen beroepsopleidingen en het werkveld verbeteren door over de grenzen van de vier vakgebieden (primair onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg) te kijken. Zo kunnen toekomstige professionals beter inspelen op de behoeften van kinderen en hun ouders.

Hoe doen we dat?

Om interprofessioneel werken mogelijk te maken, focussen we ons op een geheel geïntegreerd en vernieuwd leerconcept. Om dat te realiseren, onderscheiden we de volgende vijf hoofdlijnen:

 1. Oprichting Leerteams
  Eind 2024 hebben zo’n 550 studenten deelgenomen in een van de vijftien op te richten leerteams in de regio.
 2. Aanpassing Onderwijscurricula deelnemende beroepsopleidingen
  Eind 2024 is interprofessioneel werken geïntegreerd in bestaande lesprogramma’s. Dat betekent dat zo’n 4.000 studenten interprofessioneel zijn opgeleid.
 3. Professionaliseren van docenten
  Eind 2024 zijn ruim 70 mbo- en hbo-docenten opgeleid en geïnformeerd om interprofessioneel beroepsonderwijs aan te bieden en te begeleiden.
 4. Professionaliseren van praktijkbegeleiders en werkgevers
  Eind 2024 zijn er binnen de vakgebieden Primair Onderwijs, Kinderopvang, Sociaal Werk en Jeugdzorg zo’n 125 begeleiders opgeleid en uitgerust om studenten tijdens hun stage te begeleiden.
 5. Het oprichten van een expertisecentrum
  Het inrichten van een plek om opgedane kennis en onderzoeksresultaten te delen.
  Toegankelijk voor (externe) opleidingsinstellingen en de overheid.

Onze partners

Interprofessioneel leren en werken is onmogelijk zonder onze professionele partners in het veld. Hier vind je een overzicht van alle deelnemende partners.

Onze partners

Meer weten?

Heb je vragen? Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Dat kan via innovatiecluster@landstede.nl.

Stuur een e-mail