Over ons


Wie zijn wij?

Het Innovatiecluster Kind en Educatie is een project waarin opleidingsinstellingen (mbo en hbo) en praktijkorganisaties in de regio Zwolle en omgeving op het gebied van kinderopvang, basisonderwijs, welzijn en jeugdhulp (zoals kindcentra, scholen en wijkteams) intensief met elkaar optrekken rondom interprofessioneel samenwerken. Het kind (0-13 jaar) staat daarbij centraal.

Het project (2019-2024) is door Landstede MBO geïnitieerd en dient als landelijk voorbeeldproject. Het krijgt subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en het Rijk.

Bekijk ook onze twee films waarin we dieper ingaan op het belang van interprofessioneel samenwerken.Onze partners
Kijk hier voor onze partners op het gebied van kinderopvang, basisonderwijs, welzijn en jeugdhulp. 
Deelnemende opleidingsinstellingen zijn Deltion College, Landstede MBOMbo Menso Alting ZwolleHogeschool KPZHogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim.

Onze mensen
Het team van het Innovatiecluster Kind en Educatie bestaat uit 
vertegenwoordigers van de betrokken praktijkorganisaties en opleidingsinstellingen.


Waarom werken wij samen?

Ons doel is het opleiden van nieuwe professionals die het kind als uitgangspunt nemen, interprofessioneel inzetbaar zijn binnen organisaties, domeinoverstijgend samenwerken (over de grenzen van hun vakgebieden – kinderopvang, basisonderwijs, welzijn en jeugdhulp – heenkijken) en makkelijk kunnen switchen tussen verschillende functies (rollen). 

Door het aanjagen van interprofessioneel samenwerken tussen (toekomstige) professionals zorgen we voor een optimale ontwikkeling en ondersteuning van het kind en zijn omgeving.

Wat we willen zijn kinderen die in een veilige en vertrouwde omgeving opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer de professionals dat kind als uitgangspunt nemen en meer gaan samenwerken. Ze hebben immers allemaal hetzelfde doel: kinderen van 0 tot 13 jaar helpen in hun groei en ontwikkeling.


Wat ontwikkelen we?

Om het doel te realiseren, pakken onze ontwerpteams de volgende thema’s op:

 1. Oprichten van interprofessionele leerteams. Met mbo- en hbo-studenten van opleidingen zoals Onderwijsassistent, Gespecialiseerd Medewerker Kinderopvang, Sport & Bewegen, pabo en Social Work. De studenten lopen tijdens hun deelname aan het leerteam stage op een locatie van een van de betrokken praktijkorganisaties. Samen werken ze aan een interprofessioneel vraagstuk waarvoor de school een oplossing zoekt. 
  Eind 2024: Zo’n 550 studenten hebben deelgenomen in een van de regionale interprofessionele leerteams.

 2. Innoveren van onderwijscurricula.
  Eind 2024: Interprofessioneel samenwerken is geïntegreerd in bestaande lesprogramma’s. Dat betekent dat zo’n 4.000 studenten interprofessioneel zijn opgeleid.

 3. Professionaliseren van professionals binnen de opleidingsinstellingen. 
  Eind 2024: Ruim 70 mbo- en hbo-docenten zijn opgeleid en geïnformeerd om interprofessioneel beroepsonderwijs aan te bieden en te begeleiden.

 4. Professionaliseren van professionals in het werkveld.
  Eind 2024: Binnen de vakgebieden kinderopvang, basisonderwijs, welzijn en jeugdhulp zijn zo’n 125 begeleiders opgeleid en uitgerust om studenten tijdens hun stage te begeleiden.

 5. Onderzoek en kennisdelen via een regionaal kennisplatform in het domein Kind en Educatie.
  Eind 2024: Er is een plek ingericht om opgedane kennis en onderzoeksresultaten te delen. Deze plek is toegankelijk voor (externe) opleidingsinstellingen en de overheid.


Samengevat

In deze visual hebben we de gemaakte keuzes overzichtelijk verbeeld: wat ontwikkelen we, hoe doen we dat en waarom werken we interprofessioneel samen. 

Op de hoogte blijven?

Wil je meer weten over onze activiteiten? Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Stuur een e-mail