Partners

Binnen het Innovatiecluster Kind en Educatie werken verschillende praktijkorganisaties intensief samen met onderwijsinstellingen (mbo en hbo) rondom interprofessioneel leren en werken.

Het gaat om organisaties op het gebied van kinderopvang, onderwijs en welzijn (kindcentra, scholen en wijkteams) in de regio Zwolle en omgeving. Studenten lopen stage in een interprofessioneel leerteam op locaties van deze organisaties. De deelnemende onderwijsinstellingen zijn Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle, Deltion College, Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim.

Wat typeert een interprofessioneel werkende praktijkorganisatie?

Om (potentiële) praktijkorganisaties inzicht te geven waar zij staan op het gebied van interprofessioneel samenwerken en wat zij kunnen doen om dat goed op te pakken, is er dit handige overzicht waarin de verschillende – voor interprofessioneel werken belangrijke – aspecten per fase zijn uitgewerkt.

Een overzicht van al onze partnerorganisaties: