Student in een leerteam

Aan de slag in een leerteam? Inmiddels zijn er meer dan 20 stageplekken beschikbaar bij kindcentra, scholen en wijkteams. Een leerteam start in september/oktober. Aan elk team worden twee begeleiders toegevoegd: een vanuit een opleiding, de ander vanuit de praktijk.

Als leerteam formuleer je je eigen leervraag en geeft deze vorm. Deze leervraag loopt niet altijd parallel met de opdrachten vanuit de opleiding. Vaak zijn er goede combinaties mogelijk. Je begeleiders helpen je om dit te stroomlijnen.

Interprofessioneel werken in een leerteam geeft jou een mooie mogelijkheid om domeinoverstijgend samen te werken met studenten van mbo en hbo vanuit verschillende opleidingen. Zo leer je om ook vanuit andere invalshoeken (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn) naar het kind te kijken en kom je tot vernieuwende inzichten. Een waardevolle toevoeging op je cv. 

Meer weten over stagelopen in een leerteam?
Kijk hier.

Meer weten over interprofessioneel samenwerken aan een vraagstuk?
Kijk hier.

Praktijkplekken

Op dit moment kun je op meer dan 20 praktijkplaatsen stagelopen in een interprofessioneel leerteam. Je stagecoördinator vertelt je er graag meer over. Om alvast een indruk te krijgen vind je hieronder een overzicht van de deelnemende organisaties.