Meedoen in een leerteam

Als je straks met kinderen gaat werken is de kans groot dat je wordt opgeleid voor een bepaald werkveld, zoals kinderopvang, basisonderwijs, welzijn of jeugdhulp. Maar kijk je over de grenzen van je eigen vakgebied heen, dan kun je nog veel meer uit jezelf halen. Hoe? Door tijdens je stage mee te doen in een interprofessioneel leerteam.

Wat is een leerteam?

In een interprofessioneel leerteam leer en werk je samen met mbo- en hbo-studenten van verschillende opleidingen en vanuit diverse vakgebieden. Met elkaar pakken jullie, iedereen vanuit zijn eigen beroep en talenten, een vraagstuk op van de praktijkorganisatie waar je stage loopt.

Daarbij is het kind altijd het uitgangspunt: hoe draag je samen maximaal bij aan de ontwikkeling en het welzijn van dat kind? Als de basisschool of opvang gesloten is, gaat de ontwikkeling van kinderen immers door. Een kind ontwikkelt zich ook in het gezin, tijdens het buitenspelen of sporten.


Waarom zijn leerteams belangrijk?

Doordat de ontwikkeling van kinderen altijd en overal doorgaat, is het belangrijk om de verschillende leefwerelden waarin zij opgroeien, met elkaar te verbinden. En moeilijke vraagstukken rond opvoeden, ontwikkelen en onderwijzen niet geïsoleerd, maar integraal aan te pakken.

Daarvoor is het nodig dat organisaties voor kinderopvang, basisonderwijs, welzijn en jeugdhulp minder vanuit de eigen context denken en werken en meer vanuit het perspectief van het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). De professionals in het domein Kind en Educatie moeten meer samenwerken, oftewel: interprofessioneel samenwerken. En dat begint dus al tijdens de opleiding, in een interprofessioneel leerteam.


Wat levert het jou op?

Kies je ervoor om tijdens je stage mee te doen in een leerteam, dan kun je aangeven wat je graag wilt doen: wil je leren leidinggeven of leren hoe je beter voor je mening uitkomt bijvoorbeeld. 

Doordat je samenwerkt met studenten van andere opleidingen leer je van elkaar. Iedereen brengt zijn eigen expertise mee waardoor je een vraagstuk altijd vanuit meerdere invalshoeken bekijkt en je tot nieuwe inzichten komt. Je leert rekening houden met elkaars werkwijze, belangen en ook achtergrond.

Je leert dingen die je later in je werk kunt gebruiken en bent breder inzetbaar. Een leerteam is dus goed voor je ontwikkeling en je cv!

Overigens is het leerteam niet iets wat ‘erbij komt’, samen met de leerteambegeleiders – een van de opleiding en een van de praktijkorganisatie – kijk je welke opdracht(en) van school passen bij het leerteam.


Aan de slag in een leerteam?

Inmiddels zijn er meer dan 25 praktijkplekken – kindcentra, basisscholen en in wijkteams – waar je aan een leerteam kunt deelnemen (zie voor een overzicht de plattegrond). Een leerteam start in september/oktober. Na afloop krijg je een Bewijs van Deelname.

Neem voor meer informatie contact op met de stagecoördinator of het stagebureau van je opleiding. Nu al meer weten? Bekijk deze info: