Leerteambegeleiders

Ben jij werkzaam als professional in het domein Kind en Educatie? En ben je in staat om vanuit een helicopterview over de grenzen van je vakgebied te kijken? Dan verwelkomen we je graag als leerteambegeleider. Als leerteambegeleider sta je aan de wieg van interprofessioneel samenwerken.

Wat is interprofessioneel samenwerken?

Bij ons Kennisloket vind je veel informatie over het wat en waarom van interprofessioneel samenwerken. Bekijk bijvoorbeeld het basisdocument, de visual en de FAQ's. Studenten leren interprofessioneel samenwerken in interprofessionele leerteams.


Wat is een leerteam?

Een interprofessioneel leerteam is een andere manier van stage lopen en heeft als doel onderwijs en beroepspraktijk beter op elkaar te laten aansluiten. In een leerteam werken studenten van verschillende opleidingsniveaus en vanuit verschillende vakgebieden met elkaar aan een realistisch praktijkvraagstuk. Samen, maar ieder vanuit zijn eigen professie. Het kind is daarbij altijd het uitgangspunt. De info over het stage lopen in een leerteam krijgen studenten via de stagecoördinator of het stagebureau van hun opleiding. Hiervoor is een flyer beschikbaar (onder 'Leren in leerteams').

 


Wat doet een leerteambegeleider?

Een leerteam krijgt begeleiding van twee leerteambegeleiders: een vanuit zijn rol als opleider verbonden aan een mbo- of hbo-opleiding en een vanuit zijn rol bij de praktijkorganisatie waar het leerteam opereert.

Het begeleiden van een interprofessioneel leerteam een nieuwe rol die vraagt om een nieuwe houding, vaardigheden en kennis. Daarom kun je gebruikmaken van een aantal leer- en hulpmiddelen (leerteambijeenkomsten, training & intervisie en de praatplaat). Lees ook de ervaringsverhalen van andere leerteambegeleiders. 

Snel aan de slag met de praatplaat!

Snel meer weten over wat interprofessioneel samenwerken inhoudt? Via een OR-code op de praatplaat (zie afbeelding hieronder) krijgen studenten en leerteambegeleiders antwoord op de vier belangrijkste vragen (zie na de afbeelding). De documenten die bij elke vraag staan, vertellen meer over het hoe en wat rondom interprofessioneel samenwerken aan een vraagstuk. Zo weet je als leerteam precies wat je gaat doen!

Wat houdt het in?

Wat moet je kunnen?

Waar werk je aan?

Hoe leer je ervan?

 

Leer- en hulpmiddelen: