Kijken


Films (kort en lang): Interprofessioneel samenwerken rondom het kind

In de korte film ligt de nadruk op het verbinden van expertises van professionals. In de lange versie vertellen verschillende betrokkenen onder andere over het belang van interprofessioneel samenwerken voor het kind en wat interprofessioneel samenwerken in leerteams inhoudt.

Bekijk de korte film:Bekijk de lange film:


Visual: Doorontwikkeling project Kind en Educatie
Drie jaar werken we alweer samen. Doordat we veel met en van elkaar hebben geleerd, is onze focus nu scherper. Dat heeft ertoe geleid dat we onze ambitie hebben verlegd. In een visual hebben we de gemaakte keuzes overzichtelijk verbeeld wat we ontwikkelen, hoe we dat doen en waarom we interprofessioneel samenwerken.
Bekijk de visual

Video: Introductie project Kind en Educatie
Deze video geeft in het kort weer wat wij willen bereiken en wat interprofessioneel samenwerken in een leerteam inhoudt.
Bekijk de video

Webinar: Jerôme van Dongen over kritische factoren bij interprofessioneel samenwerken
Om betrokkenen en geïnteresseerden in het Innovatiecluster Kind en Educatie te inspireren, is er donderdag 30 september 2021 een webinar georganiseerd. Het centrale thema was ‘Welke grens steek jij over’. In dat kader was spreker Jerome van Dongen uitgenodigd om dieper in te gaan op zijn bevindingen rondom interprofessioneel samenwerken in het domein Zorg en Welzijn.

Jerôme van Dongen is gepromoveerd op een onderzoek naar interprofessionele teams in de zorg en werkt als docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool en de Innovatiewerkplaats MIK & PIW Groep. In het webinar besprak Van Dongen 7 kritische factoren voor interprofessionele samenwerking.

Hij benadrukte bijvoorbeeld het belang van een gezamenlijke visie, elkaar écht leren kennen en het belang van (gedeeld) leiderschap. Bovendien stond hij stil bij het belang van reflecteren op de samenwerking vanuit een groepsdynamisch perspectief. Hiervoor is in samenwerking met het Innovatiecluster een nieuwe reflectietool ontwikkeld die sinds het voorjaar van 2022 wordt ingezet in de interprofessionele leerteams. Voor de deelnemers leverde het webinar veel herkenning op en ook veel nieuwe inzichten om in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

Nieuwsgierig? Klik hier voor de Powerpoint. Bekijk het webinar hier: