’Met een leerteam kun je echt wat betekenen voor de praktijkorganisatie’ 

Anne Heierman is derdejaars student Onderwijssassistent bij Deltion College. Ze vertelt wat het leren in een interprofessioneel leerteam haar heeft opgeleverd.


Je stageplek is een school?

“Ja, ik maak dit schooljaar deel uit van het interprofessionele leerteam van OBS Supernova in Stadshagen, Zwolle. Het is een kleine school voor gepersonaliseerd leren. Het kind staat centraal, er is veel contact met de ouders. De school heeft drie groepen: basegroup, 1, 2, 3.”

 

Hoe ziet je leerteam eruit?

“Mijn leerteam bestond het eerste halfjaar uit vijf studenten, twee mbo’ers en drie hbo’ers: naast mijzelf nog een student Onderwijsassistent, een student Social Work en twee pabo-studenten. De pabo-studenten zijn nu weg, want die lopen een half jaar stage. Omdat we nu dus nog met drie studenten zijn, gaan we het team van Supernova er nog meer bij betrekken. We komen één keer per week bij elkaar. Iedereen vervult dan een rol. ‘Eén iemand is dan bijvoorbeeld voorzitter, terwijl een ander notuleert.”

 

Waarmee zijn jullie als leerteam aan de slag gegaan?

“Het eerste half jaar hielden we ons bezig met de talenten van de bovenbouwleerlingen (basegroup 3). Daarvoor zijn we eerst gaan onderzoeken welke interesses zij hadden. Want wij kunnen wel met ideeën komen, de talenten komen toch echt uit de kinderen zelf.

Die talentgesprekken hebben we vertaald naar een mindmap. Dat leverde zes leergebieden op, zoals beeldende vorming en mode, techniek, de kinderraad, groen en dier, koken en sport. Per leergebied ontwikkelde we activiteiten, ik deed dat voor beeldende vorming en mode. Om de kinderen daarvoor enthousiast te maken, hadden we een filmpje gemaakt.”

Voor het tweede halfjaar zijn we ons – samen met de nieuwe leerteambegeleider – nog aan het oriënteren wat we de komende maanden gaan oppakken. Gaan we verder met de talentenontwikkeling, of denken we mee over het nieuwe schoolthema? Er liggen dus enkele opties open waaruit we kunnen kiezen.”


De activiteiten hebben jullie ook uitgevoerd. Blijft de school ze organiseren?

“Aan de kinderen merkten we dat ze de activiteiten erg leuk vonden. En ja, de school gaat er zeker mee door. Doordat we alles didactisch goed onderbouwd hebben, kunnen de studenten die na ons komen er zo mee verder.”

 

Wat maakt leren in een leerteam waardevol?

“Het fijne van leren in een leerteam in vergelijking met een ‘gewone’ stage is dat je ook van je medestudenten, de leerteambegeleider en de intern begeleider veel leert. Je hebt met allemaal meer contact dan bij een reguliere stage. Omdat ik lid was van een leerteam had ik het gevoel belangrijk te zijn voor de school. En dat is ook zo want je werkt aan een concrete opdracht waar de school mee verder kan. Je betekent echt wat voor de organisatie.”

 

Dingen kunnen altijd anders. Is jou nog iets opgevallen?

“Onze vergaderingen plannen was soms lastig. We hadden allemaal andere stagedagen, dus af en toe hebben ik en mijn medestudent wat van onze vrije tijd opgeofferd. Maar wij vonden dat niet erg. Door corona gingen we op een bepaald moment online en dat ging eigenlijk wel prima. Wel is het minder leuk, je ziet de kinderen ook niet.”

 

Wat was je mooiste ervaring?

“Het maken van het filmpje om alle leergebieden te introduceren. Ik had mijn vader gevraagd om te filmen, wat overigens heel gezellig was. Je bent ben toch intensief bezig met zo’n opdracht en het hele proces daaromheen. Dus als het dan klaar is en je ziet het eindresultaat, dan ben je toch wel heel erg trots op wat je met elkaar neergezet hebt.”