‘Het leerteam is een mooi voorproefje van hoe samenwerking er in de toekomst uitziet’

Femke Jalving is derdejaars student Pedagogisch Management Kind en Educatie bij Hogeschool Windesheim. Wat zijn haar ervaringen met een interprofessioneel leerteam?


Je loopt van september tot en met januari stage bij kinderdagverblijf de Rode Bank van Kindcentrum de Bolster. Hoe combineer je dat met het leerteam?

“Voor mijn stage moet ik onder andere praktijkopdrachten doen en één daarvan is het leerteam geworden. De competenties die ik moet ontwikkelen tijdens mijn stage, zoals samenwerken in een groep, je leiderschapsstijl ontdekken en planmatig en resultaatgericht werken kan ik in het leerteam ontwikkelen.

Concreet betekent dit dat ik de verantwoording heb om te reflecteren op de samenwerking. Daarin neem ik de leiding, het voortouw. Dat reflecteren op de samenwerking – wat ook onderdeel is van interprofessioneel samenwerken – doen we tijdens onze bijeenkomsten, aan de hand van een reflectietool.”

Welke achtergrond hebben de studenten in je leerteam?

“ Het zijn onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, pabo’ers en ik. Zeven in totaal. Ongeveer evenveel mbo’ers als hbo’ers. Om elkaar beter te leren kennen verzorgden de leerteambgeleiders de introductie. Zo deden we een oefening waarbij je je hand op een formulier moest tekenen. Bij elke vinger stond een vraag, zoals: Waaraan erger je je in een samenwerking? Bijna iedereen had opgeschreven dat ze het irritant vonden als iemand zich niet aan afspraken houdt. Door zo’n opdracht te doen weet je meteen wat je van elkaar kunt verwachten.”


Zien jullie elkaar vaak?

“Onze eerste bijeenkomst hadden we begin oktober. De twee leerteambegeleiders hadden wel een planning gemaakt waarbij we één of twee keer per maand bij elkaar komen, maar wij wilden elkaar toch graag wat vaker zien.

Want meestal werkt een leerteam het hele schooljaar aan een vraagstuk, maar er zijn studenten die – net als ik – maar een half jaar stagelopen en dus eerder uit het leerteam stappen. En omdat we de anderen niet wilden achterlaten met al het werk, hebben we ervoor gekozen zoveel mogelijk bijeenkomsten te plannen, dus wekelijks of om de twee weken. Daarnaast communiceren we via WhatsApp. Voor het uitwisselen van bestanden gebruiken we Teams.”

Met welk vraagstuk zijn jullie aan de slag gegaan?

“Wij gaan verder met het vraagstuk waar het leerteam van afgelopen jaar mee bezig was. Zij hebben gekeken hoe ze de taalontwikkeling bij kinderen van 0 tot 12 jaar konden stimuleren. Hun voorstel was om dit met taalspelletjes te doen. Wij gaan daarmee verder. Ook kijken we hoe we ouders hierin mee kunnen nemen. De concrete vraag die wij oppakken is: Hoe kun je taalspelletjes inzetten om de taalontwikkelng bij kinderen (en ouders) te stimuleren?

Wat wij bijvoorbeeld al hebben gedaan, is een aantal spelletjes – bedacht door het vorige leerteam – daadwerkelijk maken. Ook gaan we kijken hoe en waar we ze inzetten: voor welke leeftijd welke spelletjes? En op school, de kinderopvang en/of de bso? Om antwoorden te vinden, kregen we de opdracht de wijk in te gaan om zo een beeld te krijgen van de mensen die er wonen en hoe zij met elkaar omgaan. Via een stille dialoog hebben we de volgende bijeenkomst met elkaar antwoorden geformuleerd.

Verder hebben we een enquête afgenomen onder medewerkers van Kindcentrum de Bolster. Op basis van de uitkomsten zijn we gaan kijken waar de behoefte ligt van de medewerkers om de taalspelletjes in te zetten. Aan het eind van het schooljaar geeft het leerteam een presentatie over de opgedane inzichten rondom het vraagstuk.”


Wat maakt deelnemen aan een ‘interprofessioneel’ leerteam leuk?

“Ik kan heel veel competenties verder ontwikkelen en kan het op mijn cv zetten. En je leert van elkaar: zo bekijkt iedereen het vraagstuk vanuit zijn eigen perspectief, dat is interessant. En natuurlijk leert je elkaar goed kennen. Handig, want als stagiair in de kinderopvang zie ik de stagiairs die op school rondlopen normaal gesproken niet zoveel.

Dat je een duidelijk doel hebt is fijn. Ook mooi is, en dat zag je bij de wijkopdracht, dat ons dezelfde dingen opvielen, ondanks dat wij verschillende opleidingen doen. En bij de handopdracht, waar je over jezelf moest vertellen: daar was iedereen het eens over wat bij samenwerking belangrijk is. Onze studies zijn al gericht op samenwerken, we doen allemaal ‘mensenwerk’, dat merk je.

Interprofessioneel samenwerken is ook de toekomst. Ik denk dat steeds vaker verschillende beroepsgroepen bij elkaar komen om een vraagstuk, een casus rondom een kind, te bespreken. Het leerteam is daar een mooi voorproefje van.”