Student Guido Boers:

'Je moet goed kijken wat een kind wel en niet kan'

“In een interprofessioneel leerteam ontdek je waar je heel goed in bent en je leert samenwerken op zowel student- als schoolniveau”, zegt Guido Boers, derdejaars student pabo bij Hogeschool Windesheim. Dat hij stageliep in het speciaal onderwijs, bij De Brug in Zwolle, maakte de stage extra uitdagend voor hem: “Ik raad het dan ook iedere student aan!”

Je loopt dit schooljaar stage op twee scholen?

“Ja, het eerste halfjaar bij obs Supernova in de Zwolse wijk Stadshagen. En sinds januari bij sbo De Brug in Zwolle, een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Omdat ik een minor speciaal onderwijs doe, is dit een mooie stageplek voor mij.”

Hoe ziet je leerteam eruit?

“Dat bestaat uit zes studenten: een van de opleiding Sport & Bewegen, twee van Onderwijsassistent en drie van de pabo. We zijn er tot het eind van het schooljaar.”

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?

“Eerst tweewekelijks, maar later – toen de start van de pilot rondom onze opdracht dichterbij kwam – werd dat één keer per week. We kwamen zoveel mogelijk fysiek bij elkaar, dat praat het makkelijkst. Wie er niet bij kon zijn, sloot online aan. Omdat iedereen een andere stagedag had, was dat in het begin best lastig plannen. Maar toen we eenmaal een vaste dag hadden, ging het ook goed: iedereen hield zich aan de afspraken. Tussendoor bespraken we ook dat waar we tegenaan liepen. Kregen we het gevoel dat we daarbij een leerkracht nodig hadden, dan riepen we die erbij. Ook bij de leerteambegeleider konden we altijd terecht met vragen.”

Wat hebben jullie als leerteam opgepakt?

“Het organiseren van een Praktijkmiddag voor de midden- en bovenbouw. Door corona werd dat eerst een pilot met groep 5, zo’n dertig kinderen. Via een enquête kwamen we erachter dat ze het liefst activiteiten op het gebied van sport en beeldende vorming wilden doen. Die hebben we toen bedacht. Bij het uitvoeren ervan hielpen wij de kinderen. In de toekomst gaan de leerkrachten dit (ook) doen. We hebben de leerkrachten steeds meegenomen in het proces en de stappen die we zetten. We overlegden bijvoorbeeld over wat een handig tijdstip is voor activiteiten en of zij ook nog mee wilden doen. De ouders informeerden we via de nieuwsbrief.”

Hoe vonden de kinderen het?

“Ontzettend leuk. Ook omdat ze zelf de activiteit konden kiezen. En ze vinden het leuk dat ze bij Sport ook echt een sport gaan leren. Daar waar het bij de gymles puur om bewegen gaat, leren ze bij Sport meer over techniek. Bij basketbal bijvoorbeeld leren ze hoe ze moeten gooien.”

En de leerkrachten?

“Eerder organiseerden ze iets soortgelijks, maar dat was verwaterd. Ze zijn echt enthousiast dat deze activiteit terugkomt en willen zich daarvoor ook inzetten. En ze hebben net een compleet nieuwe keuken laten installeren. Die willen ze gebruiken voor kookactiviteiten.”

Dus de Praktijkmiddag wordt een structurele activiteit…

“Ja, daarvoor ligt er nu een plan. Komend schooljaar, als corona voorbij is, organiseert de school de Praktijkmiddag voor alle midden- en bovenbouwleerlingen. Ook kunnen ze dan uit meer categorieën kiezen: naast Sport en Beeldende vorming zijn dat Techniek, Koken en Natuur & dieren.”

Wat maakt leren in een leerteam waardevol?

“Je werkt aan een concrete opdracht voor een organisatie. Samen met je leerteam verdiep je je daar goed in. Daardoor weet je wat er speelt en krijg je een betere band met de school.”

Wat heeft het jou zelf opgeleverd?

“Toen ik de mbo-opleiding Onderwijsassistent deed, liep ik al stage in leerteams. Met elkaar iets organiseren, uitvoeren en vervolgens kijken of dat wat je bedacht hebt ook lukt: dat vind ik leuk. In een leerteam ontdek je waar je heel goed in bent, je leert samenwerken op zowel student- als schoolniveau. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je goed afstemt met de leerkrachten wat je wanneer gaat doen. Of het goed is voor je cv? Ja, dat denk ik wel. Je hebt veel ervaring in het organiseren en beantwoorden van een leervraag van een school.”

En het stagelopen in het speciaal onderwijs, wat heb je daarvan geleerd?

“Dat het belangrijk is om structuur te bieden aan kinderen en te accepteren hoe ze zich gedragen. Wil een kind niet meedoen met de activiteit, dan probeer je erachter te komen wat er aan de hand is. Vaak is er wat kleins gebeurd wat de docent niet heeft gezien. Deze kinderen kunnen daar nog meer mee zitten en erin blijven hangen. Probeer het talent te zien in het kind en benader veel dingen positief, dit krijg je dan ook van ze terug. Structuur bied je door een week van tevoren naar de klas te gaan. Daar leg je duidelijk uit wat je gaat doen en wat je van de leerlingen verwacht. Je vertelt niet wat ze precies gaan doen, alleen wat er gaat gebeuren. Dan weten ze waar ze aan toe zijn.

Stagelopen in het speciaal onderwijs was een zeer leuke ervaring. Je moet kijken naar wat een kind wel en niet kan. Als een kind minder goed kan bewegen, pas je daarop je lesopzet en activiteiten aan. Maar dat maakt het extra uitdagend. Stagelopen in het speciaal onderwijs raad ik dan ook iedere student aan!”