Luisteren


Podcast: Reflectietool interprofessionele samenwerking
Samen met professionals uit het werkveld en Jerôme van Dongen, die interprofessioneel samenwerken binnen het domein Zorg en Welzijn onderzoekt, pasten we Jerômes Reflectiemodel over interprofessioneel teamoverleg aan voor het domein Kind en Educatie.
Over het gebruik en de effecten van deze reflectietool hebben Wijnand Kieft en Nardie Fanchamps een podcast opgenomen. Wijnand is docent aan de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie (PMKE) bij Hogeschool Windesheim en actief betrokken bij het ontwerpteam Innoveren onderwijscurricula, Nardie is assistant professor bij de Open Universiteit.
Beluister de podcast

Podcasts: Hoe vullen interprofessionele teams het interprofessioneel samenwerken in?
Hoe vullen interprofessionele teams het interprofessioneel samenwerken in? Dirkje Visser en Trynke Keuning, allebei betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie, spreken in zes podcasts met verschillende interprofessionele teams over de manier waarop zij de samenwerking vormgeven.
Dirkje en Trynke geven hiermee een inkijkje in hoe de praktijk vorm kan geven aan interprofessioneel samenwerken. Ze gaan in op thema’s als interprofessioneel opleiden, de factoren die interprofessioneel samenwerken makkelijker of moeilijker maken, maar vooral ook wat interprofessioneel samenwerken oplevert voor kindprofessionals, ouders en kinderen.

Beluister hier alle afleveringen:
Aflevering 1 - Introductie interprofessioneel samenwerken
Aflevering 2 - Verschillen doen ertoe
Aflevering 3 - Samenwerken vanuit een hart voor kinderen
Aflevering 4 - Je hoeft niet alles zelf te weten
Aflevering 5 - Op verschillende manieren kijken naar het kind en ontwikkeling
Aflevering 6 - Terugblik: gewoon doen!