Professionele identiteit als basis

Interprofessioneel leren begint bij het kennen van je eigen professionele identiteit en het (h)erkennen ervan bij de ander. Hoe meer inzicht jouw student ontwikkelt rondom professionele identiteit, hoe beter en wijzer hij kan omgaan met anderen en moeilijke situaties. 

Een sterke professionele identiteit:
geeft veerkracht om met veranderingen om te gaan;
vergemakkelijkt samenwerken;
vormt het fundament van zelfsturing;
geeft richting om het beste uit jezelf te halen.

Inspiratie opdoen? 

Voor docenten die interprofessioneel leren samenwerken willen aanbieden aan hun studenten, is het document 'Inspiratie voor docenten mbo en hbo' beschikbaar. In het document zijn de onderwijskundige overwegingen en uitwerkingen van de mbo- en hbo-aspecten van professionele identiteit zoals Manon Ruijters (2015) deze heeft beschreven, opgenomen. De aspecten zijn ook apart (handzaam A4-formaat en voor mbo en hbo) vormgegeven.

Download de PDF (complete document)
Download de PDF (alleen mbo-aspecten)
Download de PDF (alleen hbo-aspecten)