Interprofessioneel samenwerken in kwalificatiedossiers

Wil je weten waar interprofessioneel samenwerken terugkomt in de kwalificatiedossiers van de mbo-opleidingen in het domein Kind en Educatie zodat je het in je onderwijsaanbod kunt verwerken?

Het document ‘Ankerpunten interprofessioneel samenwerken in kwalificatiedossiers’ maakt zichtbaar waar de ankerpunten voor interprofessioneel samenwerken aan de orde komen in bestaande kwalificatiedossiers van de mbo-opleidingen in het domein Kind en Educatie (Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Onderwijsassistent, Sport & Bewegen en Sociaal Werk).

Download de PDF