Doen

Leren interprofessioneel samenwerken

Hulpmiddel: Bouwstenen Box
Onze Bouwstenen Box! biedt je alle competenties die nodig zijn om interprofessioneel samen te kunnen werken in het domein Kind en Educatie. Bij elke competentie vind je ideeën en materialen om er samen met je collega’s, studenten of team mee aan de slag te gaan.
Bekijk de Bouwstenen Box

Training: Interprofessioneel samenwerken 
‘Wie zijn wij samen voor het kind?’ is een training voor teams van opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties die zich verder willen professionaliseren in interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie. De training is vraaggestuurd en op maat (er wordt tijdens de bijeenkomsten rekening gehouden met de eigen context). De training wordt verzorgd door een geschoolde trainer van het Innovatiecluster Kind en Educatie. Meer info over deze training en ons overige professionaliseringsaanbod vind je in de flyer.
Lees de flyer

Hulpmiddel: Reflectietool voor interprofessionele samenwerking 

Samen met een aantal partners heeft het Innovatiecluster Kind en Educatie een reflectietool ontwikkeld gericht op interprofessionele samenwerking in het domein Kind en Educatie. De reflectietool is breed inzetbaar en kan worden ingezet op uiteenlopende plekken en situaties waar interprofessioneel wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld als eenmalig hulpmiddel tijdens een teamevaluatie, als terugkerend reflectiemoment, of als input voor de opstart van een nieuw samenwerkingsverband.
Waarom deze reflectietool? In veel kindcentra werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers en andere professionals om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ‘interprofessionele’ samenwerking verloopt niet overal vlekkeloos. Reflectie op het onderliggend proces van interprofessioneel samenwerken draagt bij aan doorontwikkeling. Deze tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring en is vrij beschikbaar.
Bekijk de reflectietoolLeren in leerteams

Bewijs van Deelname
Studenten die hebben meegedaan in een interprofessioneel leerteam krijgen na afloop een Bewijs van Deelname. Leerteambegeleiders kunnen dit zelf invullen en uitprinten. Voor het invullen van de persoonlijke kwaliteiten (zie de achterkant) is het document ‘Overzicht kwaliteiten interprofessioneel leren en werken’ beschikbaar. Er zijn twee mogelijkheden.
Wil je het Bewijs van Deelname met een pen invullen? Download en print dan de pdf
Wil je het Bewijs van Deelname digitaal invullen? Download en print dan het Word-document
Overzicht kwaliteiten interprofessioneel leren en werken

Praatplaat: Over interprofessioneel samenwerken aan een vraagstuk
Snel meer weten over wat interprofessioneel samenwerken aan een vraagstuk inhoudt? Gebruik dan onze praatplaat. Via een QR-code krijgen studenten en leerteambegeleiders antwoord op de vier belangrijkste vragen. Zo weet je als leerteam precies wat je gaat doen. 
Bekijk de praatplaat

Flyer: Voor het werven van stagiairs voor onze leerteams
Om studenten te werven voor de leerteams van praktijkorganisaties die deelnemen aan ons project, is er een flyer beschikbaar. In de flyer krijgen de studenten informatie over wat leren in een leerteam inhoudt en wat het hen oplevert.
Lees de flyer


Inspiratie voor opleiders

Dialoogkaarten: met elkaar in gesprek
Wil je met elkaar in gesprek over interprofessioneel samenwerken? Pak dan onze dialoogkaarten erbij. Dialoog is een belangrijk kernwoord als het gaat om interprofessioneel samenwerken. We willen dit meer en meer onderdeel laten zijn van de opleidingen. Dan kan het helpend zijn om ook als opleiding met elkaar in gesprek te gaan over interprofessioneel samenwerken. Dit kan met de dialoogkaarten. De kaarten zijn verdeeld in zes categorieën: Jouw professionele identiteit, Jouw visie op interprofessioneel werken, Samenwerking met werkveld en andere opleidingen, Leerproces studenten, Jij als docent, en  Facilitering, beleid en structuur. 
Interesse? Mail ons!

Inspiratie voor het werkveld

Dialoogwaaier: met elkaar in gesprek
Wil je met elkaar in gesprek over interprofessioneel samenwerken? Pak dan onze dialoogwaaier erbij. De dialoogwaaier is ontwikkeld voor professionals in het werkveld van het domein Kind en Educatie, zoals leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en welzijnsmedewerkers. De dialoogwaaier is het vervolg op de dialoogkaarten (voor opleidingen).

Dialoog is een belangrijk kernwoord als het gaat om interprofessioneel samenwerken. De kaarten van de waaier geven je handvatten om samen met collega’s en andere professionals in gesprek te gaan over interprofessioneel samenwerken. Voor interprofessioneel samenwerken is het belangrijk dat je jezelf kent, dat je weet welke kwaliteiten je hebt en welke verantwoordelijkheden er horen bij jouw beroepsgroep. Daarnaast is het essentieel om de ander waarmee je samenwerkt of gaat samenwerken, te leren kennen. De meerwaarde van interprofessioneel samenwerken is namelijk dat professionals complementair aan elkaar zijn; oftewel elkaar aanvullen in het werken met kinderen.

De vragen op de kaarten richten zich op drie deelaspecten: 1. Wie ben ik? 2. Wie zijn wij? 3. Wie zijn wij samen voor het kind? Bij elk deelaspect zijn vier vragen geformuleerd. De dialoogkaarten zijn ook te gebruiken als aanvulling op de ‘Reflectietool interprofessionele samenwerking’.
Interesse? Mail ons!