Doen

Leren interprofessioneel samenwerken

Training: Interprofessioneel samenwerken 
‘Wie zijn wij samen voor het kind?’ is een training voor teams van opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties die zich verder willen professionaliseren in interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie. De training is vraaggestuurd en op maat (er wordt tijdens de bijeenkomsten rekening gehouden met de eigen context). De training wordt verzorgd door een geschoolde trainer van het Innovatiecluster Kind en Educatie. Meer info over deze training en ons overige professionaliseringsaanbod vind je in de flyer.
Lees de flyer

Hulpmiddel: Reflectietool voor interprofessionele samenwerking 

Samen met een aantal partners heeft het Innovatiecluster Kind en Educatie een reflectietool ontwikkeld gericht op interprofessionele samenwerking in het domein Kind en Educatie. De reflectietool is breed inzetbaar en kan worden ingezet op uiteenlopende plekken en situaties waar interprofessioneel wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld als eenmalig hulpmiddel tijdens een teamevaluatie, als terugkerend reflectiemoment, of als input voor de opstart van een nieuw samenwerkingsverband.
Waarom deze reflectietool? In veel kindcentra werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers en andere professionals om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ‘interprofessionele’ samenwerking verloopt niet overal vlekkeloos. Reflectie op het onderliggend proces van interprofessioneel samenwerken draagt bij aan doorontwikkeling. Deze tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring en is vrij beschikbaar.
Bekijk de reflectietoolLeren in leerteams

Praatplaat: Over interprofessioneel samenwerken aan een vraagstuk
Snel meer weten over wat interprofessioneel samenwerken aan een vraagstuk inhoudt? Gebruik dan onze praatplaat. Via een QR-code krijgen studenten en leerteambegeleiders antwoord op de vier belangrijkste vragen. Zo weet je als leerteam precies wat je gaat doen. 
Bekijk de praatplaat

Flyer: Voor het werven van stagiairs voor onze leerteams
Om studenten te werven voor de leerteams van praktijkorganisaties die deelnemen aan ons project, is er een flyer beschikbaar. In de flyer krijgen de studenten informatie over wat leren in een leerteam inhoudt en wat het hen oplevert.
Lees de flyer


Inspiratie voor opleiders

Bouwstenenbox: uitwerking van interprofessionele competenties
De bouwstenenbox is een document waarin interprofessionele competenties (‘bouwstenen’) zijn uitgewerkt. Opleidingen kunnen het gebruiken om hun eigen interprofessionele curriculum vorm te geven of hun bestaande curriculum te toetsen op de mate waarin al aandacht is voor interprofessionele samenwerking en waar nog aandacht voor zou kunnen zijn. Het gaat om een voorlopige versie, we zijn nog bezig met het doorontwikkelen van de bouwstenen. Samen met diverse opleidingen kijken we hoe studenten kunnen werken aan de doelen die in de bouwstenen genoemd worden.
Bekijk de bouwstenenbox
Bekijk het theoretisch kader

Dialoogkaarten: met elkaar in gesprek
Wil je met elkaar in gesprek over interprofessioneel samenwerken? Pak dan onze dialoogkaarten erbij. Dialoog is een belangrijk kernwoord als het gaat om interprofessioneel samenwerken. We willen dit meer en meer onderdeel laten zijn van de opleidingen. Dan kan het helpend zijn om ook als opleiding met elkaar in gesprek te gaan over interprofessioneel samenwerken. Dit kan met de dialoogkaarten. De kaarten zijn verdeeld in zes categorieën: Jouw professionele identiteit, Jouw visie op interprofessioneel werken, Samenwerking met werkveld en andere opleidingen, Leerproces studenten, Jij als docent, en  Facilitering, beleid en structuur. 
Interesse? Mail ons!