Toolbox

Omdat de doelen en doelgroepen van leerteambegeleiders nogal uiteen kunnen lopen, biedt de toolbox een breed aanbod met instrumenten en mogelijkheden om uit te kiezen.  Het is de bedoeling dat de toolbox op basis van de behoeftes steeds wordt aangepast en uitgebreid.  

Bijvoorbeeld:

Wil je bewustwording creëren van het belang van interprofessioneel werken?

  • Kies dan voor het werken met een casus.

Wil je een ervaring op laten doen in wat interprofessioneel werken kan opleveren?

  • Kies de werkvorm: werken vanuit verschillende perspectieven.

* Ontwerpteam actielijn 3+4 richt zich bij de praktijkorganisaties op de 3 schillen en bij de onderwijsinstellingen op de 1e schil rondom de leerteambegeleider. 

Dialoogkaart

Een dialoogkaart bevat vragen over één of meer bekwaamheidseisen die worden getoetst. De vragen helpen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de student. Aan welke bekwaamheidseisen voldoet de student al? Wat moet hij/zij nog leren?


Werkvorm Superhelden

Deze werkvorm helpt studenten om vanuit verschillende perspectieven naar een casus te leren kijken en tot oplossingen te komen. Een belangrijk aspect bij interprofessioneel werken.


Inspiratiedocument

Hier vind je inspiratie en krijg je handvatten om je aanpak vorm te geven. Leer van ‘good practices. Lees de tips, tricks, do’s en don’ts en maak gebruik van een aantal handige documenten.


Filmpjes

Een film kan in een korte tijd veel beter overbrengen wat er kan of wat er bedoeld wordt. Kijk rustig tussen het aanbod en vind uit welk filmpje voor jou en je studenten van toepassing is.

Interprofessionele werkvormen
Bekijk de PDF


Strategie bepalen (doelgroep, interventie, middel)

Aanpak professionaliseren schil rondom leerteambegeleiders
Download hier de PDF


Achtergrond informatie IPS Kind en Educatie (divers)

Leren IP werken in het domein Ken E
Download hier de Powerpoint

Presentatie Interprofessioneel werken
Download hier de Powerpoint

Vraagstuk kenmerken
Download hier de PDF

Stagewerving flyer
Download hier de PDF

Beroepsbeeld IKC folder
Download hier de PDF

Leercyclus
Download PDF

Leeruitkomsten
Download de PDF


Good
 practices (praktijk)

Patrick Pekelder en Petra Eikelboom
Beluister hier de Podcast

In gesprek met Tineke
Bekijk de video via YouTube


Werkvormen (IP ervarend)

Rollenspel - Bad Practice IP werken incl rolverdeling
Download hier de PDF

Werkvorm Superhelden
Download hier de PDF

Stuurwiel teamcoaching
Download hier de PDF