Nieuwsberichten

Dialoogwaaier voor professionals in het werkveld Wil je met elkaar in gesprek over interprofessioneel samenwerken? Speciaal voor professionals in het werkveld van het domein Kind en Educatie, zoals leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en welzijnsmedewerkers hebben we een dialoogwaaier ontwikkeld. De dialoogwaaier is het vervolg op de dialoogkaarten (voor opleidingen).

Lees meer

‘Na vier werkplaatsen is er echt een netwerk ontstaan’ Hoe versterken we zowel in de opleiding als ook in de praktijk het werken aan interprofessionele competenties? Op die vraag zochten zo’n twintig leerteambegeleiders en ontwerpers van curricula op 12 maart een antwoord tijdens de vierde Werkplaats in Zwolle.

Lees meer

Resultaten onderzoek naar commitment van studenten in leerteams bekend Hoe is het commitment van studenten in interprofessionele leerteams? Dirkje Visser, onderwijspedagoog, docent en leerteambegeleider vanuit Hogeschool KPZ, heeft dat onderzocht bij Kindcentrum de Bolster in Raalte. Centraal stond het leerteam van studiejaar 2021-2022: daar was het commitment extra hoog. Daarom is besloten deze good practice te onderzoeken. De uitkomsten bieden zinvolle handvatten voor het begeleiden van een leerteam.

Lees meer

Groot deel studenten tevreden over leren in leerteams Vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk kijken, het er samen aan werken en de begeleiding van de leerteambegeleiders: studenten ervaren het leren in leerteams over het algemeen als positief. Natuurlijk zijn er ook aspecten die beter kunnen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de leeropbrengst voor studenten in interprofessionele leerteams dat we, net als in voorgaande jaren, afgelopen jaar (2022-2023) hebben gedaan.

Lees meer

Een gezond en mooi 2024! Wij zijn nog steeds onderweg rondom interprofessioneel samenwerken. Dit laatste jaar willen we volop aansluiten op mooie ontwikkelingen, deze aanmoedigen en ondersteunen daar waar het zoeken is. We brengen mensen samen zodat vanuit de ontmoeting er weer nieuwe energie en initiatieven mogen ontstaan.

Lees meer

Start leerteam in Harderwijk In de wijk Frankrijk in Harderwijk zijn cbs De Bron en obs Het Talent samen een leerteam gestart. De officiële aftrap was op 5 oktober met negen studenten vanuit verschillende opleidingen uit de regio. Om de bekendheid van het leerteam een extra zetje te geven en om wat meer te horen over interprofessioneel samenwerken organiseerden beide scholen een bijeenkomst om de samenwerking te vieren en elkaar te ontmoeten.

Lees meer

Nieuw leerteam in Rijssen Ook Rijssen heeft nu een interprofessioneel leerteam: daar startte dit schooljaar een leerteam bij de Johan Frisoschool en christelijke kinderopvang De Kindertuin. Het leerteam bestaat uit vijf studenten Pedagogisch Werk van Landstede MBO en twee pabo-studenten van Hogeschool Viaa. Een van de twee pabo-studenten is ook medewerker van De Kindertuin.

Lees meer

‘Elkaar blijven ontmoeten is belangrijk in interprofessioneel samenwerken’ “In het land van opleiden kom je op bijeenkomsten vaak dezelfde collega’s tegen. Niet altijd is er tijd om echt met elkaar het gesprek te voeren. Die was er nu wel. De essentie van samen reizen, het centrale thema, was hierdoor ook echt zichtbaar”, zegt Anouk Abegg. Anouk was bij het innovatiecongres dat we op 7 november met de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort regio Zwolle e.o.) organiseerden.

Lees meer

Bouwstenenbox biedt uitwerking van interprofessionele competenties De bouwstenenbox is een document waarin interprofessionele competenties (‘bouwstenen’) zijn uitgewerkt. Opleidingen kunnen het gebruiken om hun eigen interprofessionele curriculum vorm te geven of hun bestaande curriculum te toetsen op de mate waarin al aandacht is voor interprofessionele samenwerking en waar nog aandacht voor zou kunnen zijn.

Lees meer

Derde Werkplaats levert mooie ideeën voor curricula op Van een speeddate tussen studenten en een interprofessioneel project in de wijk: de derde Werkplaats die op 10 oktober plaatsvond, leverde mooie ideeën op. “Het was een energieke bijeenkomst over de stand van zaken omtrent het integreren van interprofessioneel samenwerken in de curricula”, zegt deelprojectleider Alineke van Bemmel.

Lees meer

7 november: Innovatiecongres ‘De essentie van samen reizen’ Ben jij betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie? Of heb je interesse in interprofessioneel samenwerken? Op dinsdagmiddag 7 november (15.00-19.30 uur) organiseren het Innovatiecluster (RIF) en de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) in Zwolle het innovatiecongres ‘De essentie van samen reizen’. Een congres waarbij professionals elkaar ontmoeten en inspireren.

Lees meer

Derde Werkplaats bouwen aan curriculum Op 10 oktober organiseert het Innovatiecluster Kind en Educatie de derde Werkplaats bij Hogeschool Windesheim rondom interprofessioneel verbinden én samen bouwen aan het curriculum binnen het mbo en hbo.

Lees meer

Leerteam IBS De Steenuil richt zich op rookvrij maken schoolplein Het rookvrij maken van het schoolplein: dat was het vraagstuk waar de studenten van het leerteam van IBS De Steenuil zich afgelopen schooljaar op hebben gericht. Alle partners van Kei13 (hét centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar) en de ouders waren hierbij betrokken.

Lees meer

Wij wensen je een fijne zomer! Het projectteam van het Innovatiecluster Kind en Educatie wenst je een fijne zomer met mooie ontmoetingen!

Lees meer

Save the date: congres op 7 november ‘De essentie van samen reizen’: dat is het thema van het congres dat wij samen met RAP op dinsdag 7 november (15.00-19.30 uur) in Zwolle organiseren. Tijdens het congres staat de gezamenlijke reis van RAP en RIF (ons project) in de wereld van Kind en Educatie centraal. We zoomen in op de reis die beide projecten al hebben gemaakt, maar staan ook vooral stil bij de invulling van de verdere reis. Kom jij ook?

Lees meer

Training interprofessioneel werken voor medewerkers Aquamarijn Het hele team van Kindcentrum Aquamarijn in Zwolle volgde dit voorjaar onze training ‘Wie zijn wij samen voor het kind?’. In totaal gaat het om vijftig medewerkers: ruim de helft werkt in het onderwijs, de anderen zijn pedagogisch medewerker of hebben een ondersteunende functie.

Lees meer

Francien Schipper-Modderman over de focus voor komend jaar ‘Een heel eind op weg…’ Dat zeiden we in het projectteam tegen elkaar, een paar weken geleden. Zo richting het einde van het project, we hebben nog één jaar te gaan, is het tijd om na te denken over een vervolg. Want dat gaat er zeker komen. Maar hoe het eruit gaat zien? Daar gaan we de aankomende maanden samen met onze partners goed de tijd voor nemen. Tijd om te reflecteren en te kijken naar behaalde resultaten.

Lees meer

Interprofessioneel opleiden tijdens Werkplaatsen "We kijken terug op een waardevolle tweede Werkplaats, waarin we verder zijn gaan bouwen om interprofessioneel samenwerken een plek in het curriculum te geven", zegt deelprojectleider Alineke van Bemmel. Onder begeleiding van Jolien Boksebeld, docent Pedagogisch Management Kind en Educatie bij Hogeschool Windesheim, zijn de deelnemers op 11 mei met de methode Lego Serious Play letterlijk gaan bouwen met hun handen. Op 10 oktober is de derde Werkplaats.

Lees meer

Feestelijke afsluiting leerteam Het Palet Het leerteam van Kindcentrum Het Palet in Deventer rondde half mei de samenwerking binnen het leerteam af. Ze ontvingen een Bewijs van Deelname voor hun inzet en er was taart.

Lees meer

Inspirerende films over interprofessioneel samenwerken Het is zover! De afgelopen maanden zijn we aan het werk geweest met twee films rondom interprofessioneel samenwerken. We zijn superblij met het resultaat! Een van beide films hebben we op 12 mei gelanceerd tijdens onze tweede Werkplaats over interprofessioneel opleiden.

Lees meer

Start werven van stagiairs die mee willen doen in leerteams Studenten die een bijzondere stage zoeken op het gebied van kinderopvang, basisonderwijs, welzijn of jeugdhulp én mee willen doen in een interprofessioneel leerteam, kunnen zich melden bij de stagecoördinator of het stagebureau van hun opleiding.

Lees meer

Tussenrapportage ‘Met tevreden leerteams op koers’ In de Tussenrapportage ‘Met tevreden leerteams op koers’ (periode 2021-2022) blikken we terug op het derde jaar van ons project waarin interprofessionele leerteams weer volop ervaringen opdeden in de praktijk.

Lees meer

Leerteam van de maand: IKC de IJsselhof Elke maand kiezen we een 'Leerteam van de maand'. Deze keer is dat het leerteam van Integraal Kind Centrum (IKC) de IJsselhof in Zwolle-Zuid. “In een leerteam leer je interprofessioneel samenwerken met verschillende opleidingen. Dit vinden wij heel leerzaam en ook heel leuk”, zeggen de deelnemende studenten.

Lees meer

Wij wensen je een hoopvol 2023! Het projectteam van het Innovatiecluster Kind en Educatie wenst je gezellige dagen en een hoopvol nieuw jaar!

Lees meer

‘Met kleine acties willen we de drempel verlagen’ De elf studenten van het leerteam van OBS De Octopus in Zwolle-Zuid hebben sinds dit schooljaar de thema’s van het wijklab ‘Verhalen van Zuid’ – armoede en laaggeletterdheid – geadopteerd. Onderzoeker Merel van Mansom, leerteambegeleider Jolien Boksebeld en studenten Hannah Slijkhuis en Niels Seegers vertellen erover.

Lees meer

Onderzoek: wat leren de studenten in de leerteams? Wat leren de studenten eigenlijk binnen de leerteams? Met deze vraag hield Lianne Post, onder andere junior-onderzoeker bij Hogeschool KPZ, zich in het schooljaar 2021/2022 bezig. Drie interprofessionele leerteams vanuit drie verschillende organisaties deden mee aan haar onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen hoe de studenten in deze leerteams zich ontwikkelen. De volgende stap is de ontwikkeling van een tool.

Lees meer

Interprofessioneel opleiden: wat kunnen we van elkaar leren? Ben jij verantwoordelijk voor (of houd jij je bezig met) het curriculum binnen het mbo en/of hbo? In februari en mei 2023 organiseren we twee werkplaatsen die in het teken staan van interprofessioneel verbinden én samen bouwen aan het curriculum.

Lees meer

‘Bestendigen en verduurzamen: hoe doen we dat?’ Ons innovatieproject rondom interprofessioneel samenwerken is een prachtige plek die volop ruimte biedt om samen met een enthousiaste groep mensen mooie materialen te ontwikkelen, onderzoek te doen, kennis te verspreiden en nog veel meer. Maar met nog een kleine twee projectjaren te gaan is het van belang om goed na te denken over wat we willen achterlaten als projectteam.

Lees meer

Verbinden en verduurzamen dankzij samenvoeging ontwerpteams We zijn weer gestart! De leerteams (maar liefst 24!), de praktijkplekken, de opleidingen, de leerteambegeleiders, de docenten en zeker ook de studenten en de kinderen waar ons hele project om draait. Inmiddels zijn de eerste overleggen en bijeenkomsten geweest en plannen gemaakt. En om de ontwerpteams onderling beter – interprofessioneel – te laten samenwerken, hebben we de organisatiestructuur gewijzigd.

Lees meer

Nieuw: Training interprofessioneel samenwerken Speciaal voor teams van opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties die zich verder willen professionaliseren in interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie hebben we een training ontwikkeld.

Lees meer

Leerteam van de maand: Kindcentrum Bernhard in Steenwijk Deze maand is het leerteam van Kindcentrum Bernhard in Steenwijk ‘Leerteam van de maand’. Het kindcentrum heeft een unieke visie op de ontwikkeling van het kind.

Lees meer

Interprofessioneel samenwerken in kwalificatiedossiers Wil je weten hoe je interprofessioneel samenwerken in je onderwijsaanbod (mbo) kunt verwerken? Bekijk het document met ankerpunten.

Lees meer

Leerteam van de maand: cbs De Morgenster Elke maand kiezen we een 'Leerteam van de maand'. Deze maand is dat het leerteam van christelijke basisschool De Morgenster in Zwolle.

Lees meer

Nieuwe visual verbeeldt doorontwikkeling van ons project Drie jaar werken we alweer samen. Doordat we veel met en van elkaar hebben geleerd, is onze focus nu scherper. Dat heeft ertoe geleid dat we onze ambitie hebben verlegd. In een visual hebben we de gemaakte keuzes overzichtelijk verbeeld: wat ontwikkelen we, hoe doen we dat en waarom werken we interprofessioneel samen.

Lees meer

‘Sociaal werk-studenten kijken met een andere bril’ Hoewel ze een meerwaarde hebben, zitten in de interprofessionele leerteams weinig sociaal werk-studenten (mbo en hbo). Waardoor komt dat? En hoe krijg je er meer in de leerteams? Een gesprek met Flo Dingemans, docent Sociaal Werk bij Landstede MBO en Anne Dreke Deddens, docent en onderzoeker bij Hogeschool Viaa en jongerenwerker bij Travers Welzijn.

Lees meer

‘We moeten meer out of the box denken’ Kindcentrum Bernhard in Steenwijk heeft een unieke visie op de ontwikkeling van het kind. Zo biedt de basisschool onderwijs aan dat zich vooral richt op ontdekkend en ontwerpend leren. Daarbij staat het kind centraal en niet het systeem en de methoden. Dat vraagt andere eigenschappen van de professionals die bij het kindcentrum werken. Welke dat zijn, onderzocht het leerteam samen met lector Ingrid Paalman van Viaa.

Lees meer

‘Geef kinderen de ruimte om hun creatieve vermogen te ontwikkelen’ Jan Spanjer is voorzitter van het College van Bestuur van Accrete, een stichting met 14 scholen, waaronder Kindcentrum Bernhard in Steenwijk (lees hier het interview met het leerteam). Jan heeft een heldere visie: niet het systeem, maar de ontwikkeling van het kind moet centraal staan. Hij kiest daarin niet voor de makkelijke weg: “Maar als je iets echt wilt, dan kun je ongelooflijk veel bereiken.”

Lees meer

‘Samen in en met teams verder professionaliseren’ De tijd vliegt, een bekende uitspraak. Bij mij vliegt de tijd vooral als ik geniet, plezier heb in mijn werk. Soms maakt het me onrustig, zo richting de zomer. Drie jaar werken we dan alweer samen in dit prachtige project. En wat gebeuren er toffe dingen, maar wat willen we ook nog veel! Doordat we veel met en van elkaar hebben geleerd, is onze focus nu scherper. Concreet: we willen nabij zijn bij de doorontwikkeling van de leerteams, de innovatie van curricula en teams verder professionaliseren.

Lees meer

Professionaliseringstraining voor teams van praktijkorganisaties Wil jouw team zich verder professionaliseren in interprofessioneel samenwerken? Of wil je dit binnen jouw praktijkorganisatie oppakken? Dan is deze training iets voor jou! Komend schooljaar hebben wij verschillende trainers beschikbaar die teams in het werkveld kunnen professionaliseren op het gebied van interprofessioneel samenwerken. Centrale vraag is: ‘Wie zijn wij samen voor het kind?’.

Lees meer

Podcast en publicaties over reflectiemodel en IPW in curricula hbo’s Binnenkort publiceert het ontwerpteam het Reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg voor het domein Kind en Educatie. Meer over de werking en het gebruik ervan is dan te lezen in 'Pedagogische Studiën' en 'JSW'. Ook wordt het model uitgelegd in een podcast. Daarnaast doen BBL-studenten van Landstede MBO kennis op over interprofessioneel werken (IPW) tijdens het volgen van het keuzedeel en nemen de Zwolse hogescholen IPW mee in nieuwe curricula.

Lees meer

Leerteam van de maand: Sbo de Brug Elke maand kiezen we een 'Leerteam van de maand'. Deze maand is dat het leerteam van de Brug in Zwolle, een christelijke basisschool voor speciaal onderwijs.

Lees meer

Leerteam van de maand: Gerardus Majella Elke maand kiezen we een 'Leerteam van de maand'. Deze maand is dat het leerteam van basisschool Gerardus Majella in Vaassen. Gerardus Majella werkt met twee verschillende interprofessionele leerteams.

Lees meer

Voor opleiders: dialoogkaarten om met elkaar in gesprek te gaan Speciaal voor het onderwijs hebben we dialoogkaarten ontwikkeld. Met deze kaarten kunnen opleidingsteams met elkaar in gesprek gaan over interprofessioneel samenwerken.

Lees meer

Reflectietool interprofessionele samenwerking beschikbaar Samen met een aantal partners heeft het Innovatiecluster Kind en Educatie een reflectietool ontwikkeld gericht op interprofessionele samenwerking in het domein Kind en Educatie. De reflectietool is breed inzetbaar en kan worden ingezet op uiteenlopende plekken en situaties waar interprofessioneel wordt samengewerkt.

Lees meer

‘Fijn om ervaringen uit te wisselen met andere leerteambegeleiders’ Ervaringen uitwisselen, de leervraag helder krijgen en een kijkwijzer voor collegiale consultatie vaststellen. Een aantal van de onderwerpen die tijdens een online leerbijeenkomst voor nieuwe leerteambegeleiders aan de orde kwamen.

Lees meer

Leerteam van de maand: IKC Het Kompas Elke maand kiezen we een 'Leerteam van de maand'. Deze maand is dat het leerteam van Integraal Kind Centrum (IKC) Het Kompas in Vollenhove. Het stageleerteam van IKC Het Kompas in Vollenhove bestaat uit hbo-studenten van de Pabo van Hogeschool Viaa en mbo-studenten Sport & Bewegen, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent. Stageleerteambegeleider Elske Brouwer-Schudde van Hogeschool Viaa vertelt.

Lees meer

Leerteam van de maand: IKC de IJsselhof Elke maand kiezen we een 'Leerteam van de maand'. Deze keer is dat het leerteam van Integraal Kind Centrum (IKC) de IJsselhof in Zwolle-Zuid. Augustus 2021 startte het IKC-Lab. IKC de IJsselhof biedt onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. "Het IKC-Lab biedt een hoop ontwikkelingsmogelijkheden waarin wij ruimte hebben om te groeien", zeggen de deelnemende studenten.

Lees meer

Leerteams: meer diversiteit in opleidingen, studenten en vraagstukken De leerteams zijn weer gestart, waaronder dit jaar zes nieuwe. Thema is ‘Grenzen oversteken’, wat zich vertaalt naar meer diversiteit in opleidingen en studenten. Maar ook voor de vraagstukken kijkt het ontwerpteam Interprofessionele leerteams naar onderwerpen buiten de school. Verder zijn er dialoogkaarten ontwikkeld en benoemt het team een ‘Leerteam van de maand’.

Lees meer

Nieuw jasje voor de ontmoetingssessies: naar de collega’s toe! Voor de ontmoetingssessies kiest het ontwerpteam Innoveren onderwijscurricula voor een andere aanpak. Ook is het team een stap verder in het aanpassen van het Reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg voor het domein Kind en Educatie: studenten testen momenteel een prototype. Daarnaast checkt het team het examen voor het keuzedeel bij docenten.

Lees meer

Divers aanbod ontwikkeld, praatplaat voor leerteams en maatwerk Van leerbijeenkomsten en TopClass voor (nieuwe) leerteambegeleiders, tot ontmoetingssessies voor het mbo en hbo: het ontwerpteam Professionalisering heeft voor aankomend schooljaar een gedegen professionaliseringsaanbod ontwikkeld. Om meer te weten te komen over interprofessioneel samenwerken, krijgen leerteams – studenten en leerteambegeleiders – een praatplaat.

Lees meer

Een vraag over IPW? Stel ze via ons Kennisloket! Op zoek naar verdieping over interprofessioneel (leren) werken (IPW)? Op onze site staan een aantal artikelen hierover. Ook kun je daar het webinar van 30 september terugkijken. En misschien heb je een vraag over IPW? Daarvoor is er ons Kennisloket. Verder is het ontwerpteam Onderzoek en kennisdeling druk bezig met de tussenrapportage.

Lees meer

‘Haast u langzaam’ Dank! Voor al je inzet, enthousiasme en betrokkenheid binnen ons project. Daar zijn we enorm blij mee en dankbaar voor. In een tijd als deze is het spannend en uitdagend om een innovatieve beweging de juiste tijd en aandacht te geven. Helemaal als de waan van de dag veel van jou en je organisatie vraagt.

Lees meer

Professionaliseringsaanbod Beste startende en nieuwe leerteambegeleiders, Vorige week tijdens de kick-off hebben we jullie geïnformeerd over ons professionaliseringsaanbod voor het jaar 2021-2022.

Lees meer

Webinar Jerome van Dongen over kritische factoren bij interprofessioneel samenwerken Om betrokkenen en geïnteresseerden in het innovatiecluster Kind en Educatie te inspireren werd er donderdag 30 september een webinar georganiseerd. Het centrale thema dit schooljaar is ‘welke grens steek jij over’. In dat kader werd spreker Jerome van Dongen uitgenodigd tijdens het webinar dieper in te gaan op zijn bevindingen rondom interprofessioneel samenwerken in het zorg en welzijn domein.

Lees meer

Meer weten over interprofessioneel samenwerken? Beluister de postcasts! Hoe vullen interprofessionele teams het interprofessioneel samenwerken in? Dirkje Visser en Trynke Keuning, allebei betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie, spreken in zes podcasts met verschillende interprofessionele teams over de manier waarop zij de samenwerking vormgeven.

Lees meer

Kick-off van jaar 3 Ben jij leerteambegeleider of zit je in een van de actielijnen van het project? Dan ben je van harte welkom bij de aftrap van jaar 3 van ons project.

Lees meer

Francien Schipper-Modderman: ‘Welke grens steek jij over?’ Grote kans dat jij bij deze vraag aan de aankomende vakantie denkt. Nog een paar weken hard werken en dan mag je uitrusten, tijd nemen voor een stapel boeken of een lekkere strandstoel. En welke grens steek jij dan graag weer eens over? Ik hoop – met mijn coronapaspoort op zak – dat de grenzen voor mij opengaan. Ik heb er zin in!

Lees meer

Inspiratiedocument voor docenten beschikbaar Voor mbo- en hbo-docenten die interprofessioneel leren werken willen aanbieden aan hun studenten, is het document 'Inspiratie voor docenten mbo en hbo' beschikbaar.

Lees meer

Actielijn 1: Bezetting leerteams, status interprofessioneel werken en eerste evaluatie Veel aandacht gaat er op dit moment naar het organiseren van de bezetting van de leerteams voor komend schooljaar. Om inzichtelijk te krijgen waar de aandachtspunten liggen, is de status van interprofessioneel werken (IPW) binnen de participerende praktijkorganisaties onderzocht. Ook vond een eerste evaluatie van dit jaar plaats.

Lees meer

Actielijn 2: Reflectiemodel, ontmoetingssessies, inspiratiedocument en examen keuzedeel Voor docenten die interprofessioneel leren werken (IPW) willen aanbieden, is er nu een praktisch document beschikbaar. Verder past het ontwerpteam het reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg aan voor het domein Kind en Educatie. Ook is er nu een examen voor het keuzedeel en vond een tweede ontmoetingssessie plaats.

Lees meer

Actielijnen 3 en 4: Handreiking, TopClass, Experience Cube en kick-offbijeenkomst Het ontwerpteam heeft het startdocument samen met het team van actielijn 5 doorontwikkeld. Verder presenteerden leerteambegeleiders de opbrengsten van TopClass. Met de Experience Cube kwam het ontwerp- team tot nieuwe ideeën voor het professionaliserings- aanbod voor komend schooljaar. Ook is er een kick-off op 21 september.

Lees meer

Actielijn 5: Verdiepende artikelen, tussenrapportage, webinar, ORD 2021 Op zoek naar verdieping over interprofessioneel (leren) werken? Binnenkort verschijnen op onze site artikelen hierover. Ook maakt het ontwerpteam een tussenrapportage met ervaringen en wensen van leerteams en -begeleiders. Verder organiseren we een webinar en is er tijdens de Onderwijs Research Dagen aandacht voor het Innovatiecluster.

Lees meer

‘Je moet goed kijken wat een kind wel en niet kan’ “In een interprofessioneel leerteam ontdek je waar je heel goed in bent en je leert samenwerken op zowel student- als schoolniveau”, zegt Guido Boers, derdejaars student pabo bij Hogeschool Windesheim. Dat hij stageliep in het speciaal onderwijs, bij De Brug in Zwolle, maakte de stage extra uitdagend voor hem: “Ik raad het dan ook iedere student aan!”

Lees meer

‘Dankzij onze samenwerking weten wij op school wat er gebeurt in de wijk’ “Raster verbindt eigenlijk de wijk met de school”, zegt Kristelien de Roo, leerteambegeleider en leerkracht bij Kindcentrum Het Palet in Deventer over de samenwerking tussen de welzijnsorganisatie en de basisschool. Een vrij unieke combinatie, weet Loes Groot Lipman, senior-kinderwerker: “Maar wil je in je interprofessionele leerteam ook welzijnsstudenten, dan is die samenwerking een absolute voorwaarde.”

Lees meer

‘Niet het resultaat, maar de weg ernaartoe is het belangrijkste’ “Het leerteam zorgt voor binding, het maakt niet uit van welke school je komt, je bent samen één team.” Dit zegt Sanna van den Berg, leerteambegeleider, leerkracht en opleider in de school bij Jenaplanschool St. Franciscus in Nunspeet. Ze is enthousiast over ‘haar’ leerteam en hoopt dat ze komend schooljaar weer net zulke gezellige en gemotiveerde studenten krijgt als dit jaar.

Lees meer