Nieuwsberichten

‘Niet het resultaat, maar de weg ernaartoe is het belangrijkste’ “Het leerteam zorgt voor binding, het maakt niet uit van welke school je komt, je bent samen één team.” Dit zegt Sanna van den Berg, leerteambegeleider, leerkracht en opleider in de school bij Jenaplanschool St. Franciscus in Nunspeet. Ze is enthousiast over ‘haar’ leerteam en hoopt dat ze komend schooljaar weer net zulke gezellige en gemotiveerde studenten krijgt als dit jaar.

Lees meer

Actielijn 1: Bezetting leerteams, status interprofessioneel werken en eerste evaluatie Veel aandacht gaat er op dit moment naar het organiseren van de bezetting van de leerteams voor komend schooljaar. Om inzichtelijk te krijgen waar de aandachtspunten liggen, is de status van interprofessioneel werken (IPW) binnen de participerende praktijkorganisaties onderzocht. Ook vond een eerste evaluatie van dit jaar plaats.

Lees meer

Actielijn 2: Reflectiemodel, ontmoetingssessies, inspiratiedocument en examen keuzedeel Voor docenten die interprofessioneel leren werken (IPW) willen aanbieden, is er nu een praktisch document beschikbaar. Verder past het ontwerpteam het reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg aan voor het domein Kind en Educatie. Ook is er nu een examen voor het keuzedeel en vond een tweede ontmoetingssessie plaats.

Lees meer

Actielijnen 3 en 4: Handreiking, TopClass, Experience Cube en kick-offbijeenkomst Het ontwerpteam heeft het startdocument samen met het team van actielijn 5 doorontwikkeld. Verder presenteerden leerteambegeleiders de opbrengsten van TopClass. Met de Experience Cube kwam het ontwerp- team tot nieuwe ideeën voor het professionaliserings- aanbod voor komend schooljaar. Ook is er een kick-off op 21 september.

Lees meer

Actielijn 5: Verdiepende artikelen, tussenrapportage, webinar, ORD 2021 Op zoek naar verdieping over interprofessioneel (leren) werken? Binnenkort verschijnen op onze site artikelen hierover. Ook maakt het ontwerpteam een tussenrapportage met ervaringen en wensen van leerteams en -begeleiders. Verder organiseren we een webinar en is er tijdens de Onderwijs Research Dagen aandacht voor het Innovatiecluster.

Lees meer

Meer weten over interprofessioneel samenwerken? Beluister de postcasts! Hoe vullen interprofessionele teams het interprofessioneel samenwerken in? Dirkje Visser en Trynke Keuning, allebei betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie, spreken in zes podcasts met verschillende interprofessionele teams over de manier waarop zij de samenwerking vormgeven.

Lees meer

Inspiratiedocument voor docenten beschikbaar Voor mbo- en hbo-docenten die interprofessioneel leren werken willen aanbieden aan hun studenten, is het document 'Inspiratie voor docenten mbo en hbo' beschikbaar.

Lees meer

Francien Schipper-Modderman: ‘Welke grens steek jij over?’ Grote kans dat jij bij deze vraag aan de aankomende vakantie denkt. Nog een paar weken hard werken en dan mag je uitrusten, tijd nemen voor een stapel boeken of een lekkere strandstoel. En welke grens steek jij dan graag weer eens over? Ik hoop – met mijn coronapaspoort op zak – dat de grenzen voor mij opengaan. Ik heb er zin in!

Lees meer

Webinar Jerome van Dongen over kritische factoren bij interprofessioneel samenwerken Om betrokkenen en geïnteresseerden in het innovatiecluster Kind en Educatie te inspireren werd er donderdag 30 september een webinar georganiseerd. Het centrale thema dit schooljaar is ‘welke grens steek jij over’. In dat kader werd spreker Jerome van Dongen uitgenodigd tijdens het webinar dieper in te gaan op zijn bevindingen rondom interprofessioneel samenwerken in het zorg en welzijn domein.

Lees meer

Kick-off van jaar 3 Ben jij leerteambegeleider of zit je in een van de actielijnen van het project? Dan ben je van harte welkom bij de aftrap van jaar 3 van ons project.

Lees meer

‘Je moet goed kijken wat een kind wel en niet kan’ “In een interprofessioneel leerteam ontdek je waar je heel goed in bent en je leert samenwerken op zowel student- als schoolniveau”, zegt Guido Boers, derdejaars student pabo bij Hogeschool Windesheim. Dat hij stageliep in het speciaal onderwijs, bij De Brug in Zwolle, maakte de stage extra uitdagend voor hem: “Ik raad het dan ook iedere student aan!”

Lees meer

‘Dankzij onze samenwerking weten wij op school wat er gebeurt in de wijk’ “Raster verbindt eigenlijk de wijk met de school”, zegt Kristelien de Roo, leerteambegeleider en leerkracht bij Kindcentrum Het Palet in Deventer over de samenwerking tussen de welzijnsorganisatie en de basisschool. Een vrij unieke combinatie, weet Loes Groot Lipman, senior-kinderwerker: “Maar wil je in je interprofessionele leerteam ook welzijnsstudenten, dan is die samenwerking een absolute voorwaarde.”

Lees meer

Professionaliseringsaanbod Beste startende en nieuwe leerteambegeleiders, Vorige week tijdens de kick-off hebben we jullie geïnformeerd over ons professionaliseringsaanbod voor het jaar 2021-2022.

Lees meer

Leerteams: meer diversiteit in opleidingen, studenten en vraagstukken De leerteams zijn weer gestart, waaronder dit jaar zes nieuwe. Thema is ‘Grenzen oversteken’, wat zich vertaalt naar meer diversiteit in opleidingen en studenten. Maar ook voor de vraagstukken kijkt het ontwerpteam Interprofessionele leerteams naar onderwerpen buiten de school. Verder zijn er dialoogkaarten ontwikkeld en benoemt het team een ‘Leerteam van de maand’.

Lees meer

Nieuw jasje voor de ontmoetingssessies: naar de collega’s toe! Voor de ontmoetingssessies kiest het ontwerpteam Innoveren onderwijscurricula voor een andere aanpak. Ook is het team een stap verder in het aanpassen van het Reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg voor het domein Kind en Educatie: studenten testen momenteel een prototype. Daarnaast checkt het team het examen voor het keuzedeel bij docenten.

Lees meer

Divers aanbod ontwikkeld, praatplaat voor leerteams en maatwerk Van leerbijeenkomsten en TopClass voor (nieuwe) leerteambegeleiders, tot ontmoetingssessies voor het mbo en hbo: het ontwerpteam Professionalisering heeft voor aankomend schooljaar een gedegen professionaliseringsaanbod ontwikkeld. Om meer te weten te komen over interprofessioneel samenwerken, krijgen leerteams – studenten en leerteambegeleiders – een praatplaat.

Lees meer

Een vraag over IPW? Stel ze via ons Kennisloket! Op zoek naar verdieping over interprofessioneel (leren) werken (IPW)? Op onze site staan een aantal artikelen hierover. Ook kun je daar het webinar van 30 september terugkijken. En misschien heb je een vraag over IPW? Daarvoor is er ons Kennisloket. Verder is het ontwerpteam Onderzoek en kennisdeling druk bezig met de tussenrapportage.

Lees meer

‘Haast u langzaam’ Dank! Voor al je inzet, enthousiasme en betrokkenheid binnen ons project. Daar zijn we enorm blij mee en dankbaar voor. In een tijd als deze is het spannend en uitdagend om een innovatieve beweging de juiste tijd en aandacht te geven. Helemaal als de waan van de dag veel van jou en je organisatie vraagt.

Lees meer

Wij wensen je een inspirerend 2022! Onze leerteams zijn alweer een paar maanden onderweg. Na een eerste kennismaking gingen de studenten aan de slag. En daar waar wij binnen het Innovatiecluster met elkaar ‘grenzen oversteken’, doen zij dat ook: ze ontdekken waar hun eigen talenten liggen en die van de ander. Leren nieuwe vaardigheden en het perspectief van de ander kennen. Mooi om dat te zien! Het projectteam wenst iedereen een inspirerend 2022!

Lees meer

Leerteam van de maand: IKC de IJsselhof Elke maand kiezen we een 'Leerteam van de maand'. Deze keer is dat het leerteam van Integraal Kind Centrum (IKC) de IJsselhof in Zwolle-Zuid. Augustus 2021 startte het IKC-Lab. IKC de IJsselhof biedt onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. "Het IKC-Lab biedt een hoop ontwikkelingsmogelijkheden waarin wij ruimte hebben om te groeien", zeggen de deelnemende studenten.

Lees meer