20 juni 2023

Training interprofessioneel werken voor medewerkers Aquamarijn


Het hele team van Kindcentrum Aquamarijn in Zwolle volgde dit voorjaar onze training ‘Wie zijn wij samen voor het kind?’. In totaal gaat het om vijftig medewerkers: ruim de helft werkt in het onderwijs, de anderen zijn pedagogisch medewerker of hebben een ondersteunende functie.

“We zijn met de training gestart omdat we als onderwijs en opvang graag willen samenwerken om zo het verschil te maken voor de kinderen. Als verschillende disciplines samenwerken, helpen we kinderen én onszelf in hoe wij met hen werken. Maar in dat samenwerken wordt er veel van ons gevraagd wat betreft overleg en afstemming. We zijn zoekende in hoe we dat beter kunnen doen, in hoe wij het optimale effect kunnen realiseren”, vertellen Sonja Popping en Pieter Lassche. Sonja is groepsleerkracht, leerteambegeleider en stagecoördinator, Pieter is directeur opvang & onderwijs.

Behoefte aan bewustwording
“Kindcentrum Aquamarijn heeft behoefte aan bewustwording betreft interprofessioneel samenwerken”, bevestigt trainer Hendrik Leppink (werkzaam bij Florion). Samen met trainer Angela Tibben (van Hogeschool Windesheim) verzorgde hij de training. “In de praktijk wordt er al op verschillende manieren samengewerkt met andere professies binnen en buiten het kindcentrum. Ook is interprofessioneel samenwerken een thema binnen verschillende leerteams. Toch bleek het lastig vorm te geven.”

Hendrik vervolgt: “Op basis van de vraag naar meer bewustwording daarover hebben wij een maatwerktraining opgesteld die bestaat uit een theoretisch deel over interprofessioneel samenwerken en de T-shaped professional. Dat geeft inzicht in hoeverre in de praktijk al op die manier wordt gewerkt. Vervolgens hebben wij onderzocht wat interprofessionele vraagstukken zijn.”

Oriënterende fase
De training bij Aquamarijn bestaat uit een aantal fasen. De eerste is de oriënterende fase (van januari tot de zomervakantie). Tijdens twee bijeenkomsten maakten de deelnemers kennis met interprofessioneel samenwerken.

Hendrik: “Tijdens de eerste bijeenkomst in januari ging het vooral over de vraag wat interprofessioneel samenwerken is en in hoeverre dat – soms onbewust – al gebeurd. Ook stonden we stil bij de T-shaped professional die eigen professie en expertise kan verbinden aan andere disciplines. Tijdens de tweede bijeenkomst in april stond het professionele vraagstuk centraal: welke interprofessionele vraagstukken liggen er nu op leerlingniveau, op groepsniveau en/of op schoolniveau.”
Terugblikkend: “Wat mij tijdens de bijeenkomsten opviel was dat de medewerkers de bestaande samenwerking met professionals van andere disciplines niet benoemden als interprofessionele samenwerking.”

Volgende stap
Na het afronden van de oriënterende fase volgt de fase waarin interprofessioneel samenwerken een volwaardige plek in de organisatie krijgt. “Hoe we dit gaan doen gaan we als team bespreken met de trainers”, zeggen Sonja en Pieter. Hendrik vult aan: “Leidend daarin is welke professionele vraagstukken er spelen en waar die interprofessionele samenwerking ook daadwerkelijk van meerwaarde is.”
Sonja en Pieter zijn tevreden over de training: “We zien dat de kennis die gedeeld is vanuit Kind en Educatie past bij de ontwikkeling van kindcentra en vooral bij de situatie waarin Aquamarijn nu zit. We willen daarmee verder.”

Ook iets voor jouw team?
Wil jouw team zich ook verder professionaliseren in interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie? Volg dan ook de training ‘Wie zijn wij samen voor het kind?’. De training is vraaggestuurd en op maat (er wordt tijdens de bijeenkomsten rekening gehouden met de eigen context). Een van onze geschoolde trainers verzorgt de training. De training is bedoeld voor opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties.

Kijk hier voor meer info en download de flyer.