Basisschool Gerardus Majella in Vaassen

‘De kruisbestuiving zien we als de grote plus van dit project’

Gerardus Majella werkt met twee verschillende interprofessionele leerteams. Deze teams bestaan uit studenten van verschillende opleidingen, docenten vanuit ons schoolteam en andere professionals. Locatiedirecteur Ingeborg Harleman vertelt.


Waar houden de leerteams zich mee bezig?

“De bedoeling is dat de mbo- en hbo-studenten vanuit hun eigen opleiding en expertise binnen de leerteams meedenken over en meewerken aan het oplossen van diverse vraagstukken die in het primair onderwijs leven. Samen buigen de studenten zich over twee onderwijsvraagstukken die in onze school leven.”

Welke vraagstukken zijn dat?

“Als eerste: hoe kunnen we zorgen voor een rapport/portfolio dat goed aansluit bij onze schoolontwikkeling? Ten tweede: hoe zorgen we voor een betere doorlopende leerlijn tussen peuters en kleuters? Het mooie aan de teams is dat er een gelijkwaardige samenspraak is tussen leerkrachten en studenten.”

Ervaren jullie de toegevoegde waarde van deze interprofessionele leerteams?

“Jazeker. Omdat de mbo- en hbo-studenten afkomstig zijn van een brede range aan opleidingen, halen we expertise in onze school die we normaal gesproken niet in huis hebben. Een ander voordeel is dat deze jongeren met een compleet frisse blik en vanuit een andere invalshoek naar een onderwijsvraagstuk kijken. Ook zorgt de aanwezigheid van deze studenten ervoor dat wij als schoolteam worden ondersteund bij onze dagelijkse werkzaamheden en dat is fijn met het oog op het oplopende lerarentekort.”

En leren jullie ook van elkaar?

“Absoluut. Waar dit project uiteindelijk ook om draait, is dat zowel de studenten als het schoolteam leren van elkaars professionalisme. Wie heeft welke rol? Wat kan hij of zij toevoegen? Hoe pakt de ander een probleem aan? En hoe werken al deze professionals samen aan het onderwijs voor de toekomst? Die kruisbestuiving zien we als de grote plus van dit project.”

In jullie leerteam ‘Doorgaande lijn peuters/kleuters’ zit Sanne Veldhuis, zij zit er al voor het tweede jaar in. Waarom is dat?

“Sanne komt vanuit het Deltion College. We denken dat het voor zowel Sanne als onze school meerwaarde heeft dat zij zich voor langere tijd aan onze school alsook aan het leerteam verbindt. We hebben Sanne zien groeien, zowel in haar rol als onderwijsassistent als in haar rol van leerteamlid.”

Heb je nog vragen voor de leerteams van Gerardus Majella? Mail gerust!  

In de video vertelt Sanne kort over dat wat zij met het leerteam bereikt heeft: