IKC Het Kompas in Vollenhove

‘Het leerteam versterkt de samenwerking tussen de stagiairs’

Het stageleerteam van IKC Het Kompas in Vollenhove bestaat uit hbo-studenten van de Pabo van Hogeschool Viaa en mbo-studenten Sport & Bewegen, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent. Stageleerteambegeleider Elske Brouwer-Schudde, docent onderwijskunde en pedagogiek (Hogeschool Viaa), vertelt.

Hoe gaat het tot nu toe?

“Het is een mooi gemêleerd gezelschap waardoor we samen aan de slag kunnen gaan met verschillende casussen."

Kun je een voorbeeld noemen?

“We mochten bijvoorbeeld een casus over de schrijfontwikkeling van een kindje in groep 3 onder de loep nemen. Iedereen nam zijn eigen kennis en ervaring mee in het benaderen van het vraagstuk. Enkele studenten haakten aan bij de doelen vanuit het schoolplan, denk aan het opzetten van een doe-lab. Zo behandelen we elke keer een ander vraagstuk vanuit het thema ‘Nieuwsgierigheid’.” Aan de hand van dit thema duiken de studenten in een vraagstuk en daarvoor associëren ze met woorden en beelden.”

Wat levert het jou en de studenten op?

“We leren elkaar kennen, elk met hun eigen expertise en ervaring. Het is fascinerend om te zien dat – hoewel ze allemaal bij Het Kompas werken – de stagiairs aanvankelijk niet van elkaar wisten wat ze deden. We kwamen er zelfs achter dat twee studenten allebei aan de slag waren geweest met eenzelfde vraagstuk en dit niet van elkaar wisten! Ze toverden tegelijk een sociogram van dezelfde klas uit hun tas. Ik vind het prachtig om te zien dat het werken in een interprofessioneel leerteam het samenwerken en het samen neerzetten van een prachtig aanbod voor alle kinderen versterkt!”