25 september 2023

7 november: Innovatiecongres ‘De essentie van samen reizen’


Ben jij betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie? Of heb je interesse in interprofessioneel samenwerken? Op dinsdagmiddag 7 november (15.00-19.30 uur) organiseren het Innovatiecluster (RIF) en de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) in Zwolle het innovatiecongres ‘De essentie van samen reizen’. Een congres waarbij professionals elkaar ontmoeten en inspireren.

Waarom dit congres?
Nauw samenwerken is als samen reizen en dat is enorm waardevol. Samen creëren RIF en RAP al meer dan vier jaar ontmoeting, verbinding en verdieping in het domein Kind en Educatie. Daardoor ontstaan nieuwe kennis, inzichten, schitterende samenwerkingen en veel raakvlakken. Raakvlakken waarmee beide initiatieven elkaar kunnen boeien en laten groeien.

Insteek
De gezamenlijke reis van RAP en RIF in de wereld van Kind en Educatie staat dan ook centraal tijdens het innovatiecongres ‘De essentie van samen reizen’. Gekeken wordt naar de reis die beide projecten al hebben gemaakt en er wordt stilgestaan bij de invulling van de verdere reis. Beide koffers boordevol ‘reiservaring’ worden opengeslagen, ervaringen worden gedeeld en betrokken bij het RIF en de RAP inspireren op het gebied van Kind en Educatie.

Programma
15.00 uur: Welkom met livemuziek
15.30 uur: Opening door Bert Veuger (penvoerder RIF, directeur Menso Alting), Jorien van Heerde (projectleider RAP) en Francien Schipper-Modderman (projectleider RIF)
15.45 uur: Verdiepingssessies ((zie verder)
16.45 uur: Keynotespreker Ruben Fukkink (hoogleraar UvA en lector Pedagogiek HvA)
17.30 uur: Eten, ontmoeten en verbinden
18.30 uur: Verdiepingssessies (zie verder)
19.15 uur: Afsluiting, drankje en livemuziek

Verdiepingssessies
Onderstaand een greep uit de verdiepingssessies die te volgen zijn tijdens het innovatiecongres. Volg onze LinkedIn congrespagina voor updates voor meer updates over de verdiepingssessies deze dag.

Bruggenbouwers en grensverlegger ( Edwin Nieman)
Om complexe maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden is het een voorwaarde dat professionals op school, in de wijk en rond het gezin goed samenwerken. Dit vraagt om innovatie van de bestaande infrastructuur waarbinnen professionals worden opgeleid. De proeftuin ‘Interprofessional samenwerken’ die valt onder het project bruggenbouwers en grensverleggers speelt daarop in.

Van prachtmens tot prachtprofessional! (Jeanine Drost en Hendrik Leppink)
Er komt veel af op startende onderwijsprofessionals. De juiste begeleiding zorgt ervoor dat zij gezien worden, grip krijgen op hun dilemma’s en met plezier hun vak uitoefenen. Om de begeleiding van starters in het onderwijs nog krachtiger te maken, is de succesvolle Starterscoach-training – gebaseerd op het model ‘van prachtmens tot prachtdocent’ - ontwikkeld.

Interprofessionele leerteams in bedrijf (Innovatiecluster Kind en Educatie)
In de interprofessionele leerteams van het Innovatiecluster Kind en Educatie leren en werken mbo- en hbo-studenten van verschillende kindgerelateerde opleidingen samen. Zij behandelen vraagstukken vanuit hun stages, waarbij het kind centraal staat. Door ieders expertise komen in de leerteams de verschillende leefwerelden waarin een kind opgroeit samen. Een mooie manier om moeilijke vraagstukken integraal aan te pakken.

Het Onderwijsmanifest (Jos Timmermans en Dirk-Peter van ’t Sant)
Geen inhuur meer van leerkrachten via commerciële bureaus en dure zzp-constructen, daar staat het Onderwijsmanifest voor. Een manifest dat niet alleen een statement is tegen vercommercialisering, maar ook een oproep is aan onderwijswerkgevers om lef te tonen en zelf actie te ondernemen tegen het lerarentekort. Meer bestuurlijke samenwerking en het aandurven om meer leraren zelf op te leiden is de sleutel.

Opleiden voor toekomstige interprofessionele rollen (Linda Fix, Wijnand Kieft en Emma Nitert)
In het pedagogische educatieve werkveld is er steeds meer aandacht voor een brede blik op de ontwikkeling van kinderen en jongeren om hen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Interprofessionele afstemming en samenwerking is daarbij belangrijk. Dit vraagt om een andere manier van werken, denken en nieuwe beroepsrollen (T-shaped professionals) waarin studenten van de PEP, DEP en PMKE nu opgeleid worden.

Hoe groot is het lerarentekort? (Peter Hoogeboom)
Inzicht vanuit data ondersteunt bij het in kaart brengen van het lerarentekort. Hierdoor kunnen specifieke acties in worden gezet om het personeelstekort in het onderwijs in te dammen. Data analist (én zij-instromer in het basisonderwijs) Peter Hoogeboom bestudeert voor de RAP, UtrechtLeert en de gemeente Almere elk cijfertje dat met het lerarentekort in onze regio te maken heeft.

Werkende principes van Samen voor Ryan (Petra Bleijenburg en Willie van der Spek)
Sinds 2019 kent de gemeente Steenwijkerland het initiatief ‘Samen voor Ryan’. Een samenwerking van organisaties in het onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg met als doel passende en op elkaar aangesloten zorg te bieden voor het kind. Dit doet Samen voor Ryan door tijdens activiteiten, bijeenkomsten en trainingen van en met elkaar te leren als professionals.

SamenSpel (Lisette van der Poel en Justin van Riel)
Lisette van der Poel en Justin van Riel gebruiken een coöperatief kaartspel om de samenwerking binnen teams op een frisse manier te observeren. Het kaartspel laat de teamleden uit hun normale rol met bijbehorende talen, belangen en verantwoordelijkheden stappen. Hoe de spelers acteren als hun ‘normale’ taal wordt ontnomen, maakt inzichtelijk hoe de samenwerking verloopt in een team. Een - op basis van verschillende theorieën ontwikkelde - observatiekaart helpt om deze samenwerking gericht te observeren.

Locatie
Mbo Menso Alting Zwolle, Fuchsiastraat 1, 8013 ZC Zwolle.

Meer info & aanmelden
Wil jij je aanmelden voor dit congres? Dat kan hier. Wil je meer info? Mail dan naar innovatiecluster@landstede.nl.