29 juni 2021

Actielijnen 3 en 4: Handreiking, TopClass, Experience Cube en kick-offbijeenkomst


Het ontwerpteam heeft het startdocument samen met het team van actielijn 5 doorontwikkeld. Verder presenteerden leerteambegeleiders de opbrengsten van TopClass. Met de Experience Cube kwam het ontwerp- team tot nieuwe ideeën voor het professionaliserings- aanbod voor komend schooljaar. Ook is er een kick-off op 21 september.

Handreiking startende leerteambegeleiders

“Voor het startdocument, een handreiking in de vorm van een poster met verwijzingen voor startende leerteambe- geleiders, hebben we samen met het team van actielijn 5 focusgroepsessies gehouden”, vertelt Ellen Varenbrink, deelprojectleider actielijn 3 en 4.
“Tijdens deze sessies vroegen we ervaren leerteambegeleiders naar de onderwerpen waarvan zij vinden dat die bij de begeleiding van het leerteam absoluut aan bod moeten komen. Deze input nemen we – in overleg met de teams van de andere actielijnen – mee in het startdocument. De definitieve versie presenteren we tijdens de kick-offbijeenkomst voor leerteambegeleiders en collega’s uit de actielijnen.”

Bijeenkomst TopClass

De leerteambegeleiders die dit schooljaar deelnamen aan de eerste TopClass, hebben hun leervraag beantwoord en gepresenteerd op 19 april tijdens een inspirerende bijeenkomst. Ellen: “We hebben genoten van de mooie ontwik- keling die ze hebben doorgemaakt!”

Met TopClass wil het project Kind en Educatie dat professionals die al wat ervaring hebben opgedaan als leerteambegeleider, zich verder kunnen verdiepen en professionaliseren op het gebied van interprofessioneel leren en werken. Hiervoor hebben we een interprofessioneel (TopClass-)team samengesteld met deelnemers van verschillende partnerorganisaties. “Komend schooljaar willen we iedereen met een leervraag helpen vanuit de TopClass-insteek.”

Invulling professionaliseringsaanbod

“De tijd gaat snel”, vervolgt Ellen. “Daarom hebben we als ontwerpteam onlangs teruggekeken op alle processen en producten die we doorgemaakt en ontwikkeld hebben. Dit deden we met de zogeheten Experience Cube. Een tool waarmee je alle observaties, gedachten, wensen en emoties van iedereen over verleden, heden en toekomst in kaart brengt. Zo ontstonden er mooie inzichten en ideeën hoe we komend schooljaar ons professionaliseringsaanbod gaan inkleuren.”

Ze vervolgt: “Een inzicht is dat we door de verscheidenheid aan ervaring van leerteambegeleiders ‘op maat’ gaan professionaliseren binnen de partnerorganisaties, in kleine groepen en op basis van specifieke leervragen die we afgestemd op het onderwerp/vraagstuk/ervaring vormgeven. Deze leervragen koppelen we aan de rollen die beschreven staan in het profiel van de leerteambegeleider. Bijvoorbeeld de coachingsrol: is de manier waarop jij/jullie het leerteam coachen interprofessioneel? Die vraag houden we constant ons achterhoofd: ‘Is dit interprofessioneel?’”

Kick-offbijeenkomst

Het team heeft gerichtere begeleiding en persoonlijk contact erg gemist in het afgelopen (corona)jaar.
“Daarom organiseren we rondom de start van het nieuwe schooljaar een bijeenkomst voor alle leerteambegeleiders en collega’s uit de actielijnen”, vertelt Ellen. Deze gezamenlijke aftrap vindt plaats op 21 september (15.30-17.30 uur): “Wij hebben er nu alweer zin in!”