27 oktober 2023

Bouwstenenbox biedt uitwerking van interprofessionele competenties


De bouwstenenbox is een document waarin interprofessionele competenties (‘bouwstenen’) zijn uitgewerkt. Opleidingen kunnen het gebruiken om hun eigen interprofessionele curriculum vorm te geven of hun bestaande curriculum te toetsen op de mate waarin al aandacht is voor interprofessionele samenwerking en waar nog aandacht voor zou kunnen zijn.

Het gaat om een voorlopige versie, we zijn nog bezig met het doorontwikkelen van de bouwstenen. Samen met diverse opleidingen kijken we hoe studenten kunnen werken aan de doelen die in de bouwstenen genoemd worden.

Bekijk de bouwstenenbox en het theoretisch kader.