22 maart 2024

Dialoogwaaier voor professionals in het werkveld


Wil je met elkaar in gesprek over interprofessioneel samenwerken? Speciaal voor professionals in het werkveld van het domein Kind en Educatie, zoals leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en welzijnsmedewerkers hebben we een dialoogwaaier ontwikkeld. De dialoogwaaier is het vervolg op de dialoogkaarten (voor opleidingen).

Dialoog is een belangrijk kernwoord als het gaat om interprofessioneel samenwerken. De kaarten van de waaier geven je handvatten om samen met collega’s of andere professionals in gesprek te gaan over interprofessioneel samenwerken.

Meerwaarde
Voor interprofessioneel samenwerken is het belangrijk dat je jezelf kent, dat je weet welke kwaliteiten je hebt en welke verantwoordelijkheden er horen bij jouw beroepsgroep. Daarnaast is het essentieel om de ander waarmee je samenwerkt of gaat samenwerken, te leren kennen. De meerwaarde van interprofessioneel samenwerken is namelijk dat professionals complementair aan elkaar zijn; oftewel elkaar aanvullen in het werken met kinderen.

Drie deelaspecten
De vragen op de kaarten richten zich op drie deelaspecten: 1. Wie ben ik? 2. Wie zijn wij? 3. Wie zijn wij samen voor het kind? Bij elk deelaspect zijn vier vragen geformuleerd. De dialoogkaarten zijn ook te gebruiken als aanvulling op de ‘Reflectietool interprofessionele samenwerking’.

Interesse of vragen?
Mail ons!