08 december 2021

Divers aanbod ontwikkeld, praatplaat voor leerteams en maatwerk


Van leerbijeenkomsten en TopClass voor (nieuwe) leerteambegeleiders, tot ontmoetingssessies voor het mbo en hbo: het ontwerpteam Professionalisering heeft voor aankomend schooljaar een gedegen professionaliseringsaanbod ontwikkeld. Om meer te weten te komen over interprofessioneel samenwerken, krijgen leerteams – studenten en leerteambegeleiders – een praatplaat.

“Als ontwerpteam houden wij ons bezig met de professionalisering van leerteambegeleiders en de schil eromheen. Dit schooljaar zijn wij dan ook met veel enthousiasme verdergegaan met onze trajecten, waarbij we de goede ervaringen van de afgelopen jaren inzetten”, vertelt deelprojectleider Ellen Varenbrink.

Ze vervolgt: “Wij staan voor: ‘Leren door te ontmoeten’, ‘Bewust (interprofessioneel) leren’ en ‘Niet alleen begeleiden, maar een parallel (leer)proces is de uitdaging’. Vragen die hierbij opkomen zijn: Hoe organiseer je jouw leerproces (op maat)? Begeleid ik interprofessioneel? Hoe verduurzaam je het interprofessionele leren en werken in jouw organisatie’.”

Professionaliseringsaanbod
Dat waar het ontwerpteam voor staat en de bijbehorende vragen leidden dit schooljaar tot het volgende professionaliseringsaanbod:

  • Leerbijeenkomsten: voor nieuwe leerteambegeleiders
    Om een goede start te kunnen maken, zijn er inmiddels twee bijeenkomsten (online) gehouden. Daarbij kwamen het project, het profiel van de leerteambegeleider, het vraagstuk, de leercyclus en de verschillende rollen aan bod. Daarnaast zijn de leerteambegeleiders met elkaar in gesprek gegaan over hun eerste ervaringen en kregen ze van het ontwerpteam alle documenten die nodig waren voor een goede start met het leerteam. De volgende leerbijeenkomst is op 26 januari 2022 van 14.30-16.30 uur (online).

  • Top Class 2.0: voor leerteambegeleiders met ervaring
    De mooie positieve uitkomsten van TopClass van afgelopen schooljaar, hebben geleid tot een TopClass 2.0. Ellen: “Dit houdt in dat iedere leerteambegeleider op maat en gericht met zijn eigen (interprofessionele) leervraag aan de slag kan gaan tijdens ontmoetingen met leerteambegeleiders van een ander leerteam door middel van collegiale consultatie en intervisie.” Inmiddels zijn de matches gemaakt, de ontwerpteamleden gaan de vervolgstappen begeleiden.

  • Ontmoetingssessies mbo/hbo
    Het ontwerpteam (be)zoekt mbo- en hbo-teams en -collega’s die een rol hebben of geïnteresseerd zijn in interprofessioneel werken en ter verdieping ondersteuning willen bij de implementatie. Ellen: “Graag informeren wij deze collega’s over het project, het belang van interprofessioneel begeleiden en ons aanbod.” Het ontwerpteam pakt dit op met het collega-ontwerpteam dat zich richt op het curriculum. Interesse? Mail naar innovatiecluster@landstede.nl o.v.v. ‘Ontmoetingssessies’.

Praatplaat, website en meedenken
“Verder krijgen studenten en leerteambegeleiders binnenkort een praatplaat: een hulpmiddel waarmee leerteams meer te weten komen interprofessioneel samenwerken. Ook gaan we de website verder vullen en hebben we contact met/denken we mee met opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties die graag ‘op maat’ professionalisering willen”, besluit Ellen.

Professionaliseringsvraag
Heb je een vraag over professionalisering? Mail naar innovatiecluster@landstede.nl o.v.v. ‘Professionalisering’.