28 augustus 2023

Leerteam IBS De Steenuil richt zich op rookvrij maken schoolplein


Het rookvrij maken van het schoolplein: dat was het vraagstuk waar de studenten van het leerteam van IBS De Steenuil zich afgelopen schooljaar op hebben gericht. Alle partners van Kei13 (hét centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar) en de ouders waren hierbij betrokken.

De noodzaak van een rookvrij schoolplein is met de ouders gedeeld tijdens de heropening van het schoolplein. De studenten hebben laten zien dat samenwerking, organisatie, onderzoekmethodes en inzet een mooi resultaat kunnen opleveren.

Het leerteam van De Steenuil bestond uit pabo-studenten van Hogeschool KPZ, studenten Pedagogisch medewerkers die stage liepen bij Kinderdagverblijf Sam&pebbles en Onderwijsassistenten van ROC Aventus.