21 maart 2024

‘Na vier werkplaatsen is er echt een netwerk ontstaan’


Hoe versterken we zowel in de opleiding als ook in de praktijk het werken aan interprofessionele competenties? Op die vraag zochten zo’n twintig leerteambegeleiders en ontwerpers van curricula op 12 maart een antwoord tijdens de vierde Werkplaats in Zwolle.

Alle deelnemers zijn betrokken bij het begeleiden van een leerteam in de praktijk of het ontwerpen van de curricula van de deelnemende opleidingen (mbo/hbo). De bijeenkomst gaf ruimte om te ontmoeten, elkaar te inspireren en het netwerk te benutten voor het zetten van verdere stappen. Ook zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de opbrengsten van de derde Werkplaats.

Versterken competenties
“Bijzonder aan deze werkplaats was de samenwerking tussen de leerteambegeleiders en de curricula-ontwerpers. Juist de uitwisseling tussen hen was een meerwaarde van deze bijeenkomst”, vertelt deelprojectleider Alineke van Bemmel. Samen bogen de leerteambegeleiders en de ontwerpers zich over de vraag hoe ze op beide plekken (opleiding en praktijk) het werken aan interprofessionele competenties kunnen versterken.

Bouwstenenbox
“Het was een boeiende reis, waarbij op tussenstations inspiratie werd opgedaan en uitgewisseld over wat er nog meer kan en nodig is”, zegt Alineke. Onderdeel van een van de tussenstations was de bouwstenenbox. Hierin staan de competenties beschreven die nodig zijn om interprofessioneel samen te kunnen werken. “Deze is erg goed ontvangen door de deelnemers en tijdens de Werkplaats nog verder voorzien van werkvormen en feedback.”
De bouwstenenbox wordt een tool op de website met concrete werkvormen om aan de competenties te kunnen werken. De lancering is in juni.

Zichtbare plek
Alineke: “Na vier werkplaatsen zien we dat er echt een netwerk is ontstaan, waarbij de deelnemers elkaar graag opzoeken en waar steeds meer uitwisseling tussen de opleidingen plaatsvindt. Interprofessioneel samenwerken heeft ook een zichtbare plek binnen de curricula van de opleidingen. Dat geeft energie en helpt om stappen te blijven zetten. We gaan ook zeker kijken naar hoe en in welke vorm we met elkaar in verbinding blijven.”

Vervolg: van ontmoeting tot succesverhalen delen
Wat betreft dat vervolg: de deelnemers zouden graag willen dat er ruimte blijft voor ontmoeting en uitwisseling, elkaar beter leren kennen (= kortere lijnen), samenwerking, succesverhalen delen, het uitbouwen en benutten van de bouwstenenbox, leerteams uitbreiden met meer professies en interprofessionele werkplaatsen rondom thema’s.

Alineke tot slot enthousiast: “Wij zetten onze reis door, dus blijf aangehaakt bij ons project rondom interprofessioneel samenwerken!”