14 juli 2022

Nieuwe visual verbeeldt doorontwikkeling van ons project


Drie jaar werken we alweer samen. Doordat we veel met en van elkaar hebben geleerd, is onze focus nu scherper. Dat heeft ertoe geleid dat we onze ambitie hebben verlegd. In een visual hebben we de gemaakte keuzes overzichtelijk verbeeld: wat ontwikkelen we, hoe doen we dat en waarom werken we interprofessioneel samen.

Bekijk hier de visual.