05 juni 2024

Projectteam presenteert magazine SamenWerkt!


Tijdens de feestelijke en ludieke afsluiting van vijf jaar interprofessioneel samenwerken binnen het Innovatiecluster Kind en Educatie, is ook het magazine SamenWerkt! gepresenteerd. Alle aanwezigen kregen een exemplaar mee. In het magazine onder andere een artikel over het leerteam van Doomijn dat onderzoek deed naar kindertalentenfluisteraars.

SamenWerkt! is een eenmalige uitgave over ons project met achtergrondartikelen, interviews en tips rondom de opbrengsten van het project in de regio Zwolle. Ook is er aandacht voor de uitgevoerde onderzoeken. Het magazine is samengesteld door het projectteam.

Lees het hier.