13 maart 2023

Start werven van stagiairs die mee willen doen in leerteams


Studenten die een bijzondere stage zoeken op het gebied van kinderopvang, basisonderwijs, welzijn of jeugdhulp én mee willen doen in een interprofessioneel leerteam, kunnen zich melden bij de stagecoördinator of het stagebureau van hun opleiding.

Samen met 5 tot 10 mbo’ers en hbo’ers van verschillende opleidingen en vanuit verschillende vakgebieden gaan ze aan de slag met een concrete opdracht voor de organisatie waar ze stage lopen.

Zes opleidingsinstellingen
De leerteams zijn een initiatief van het project Kind en Educatie. Ze zijn bedoeld voor studenten van Landstede MBO, Mbo Menso Alting Zwolle, Deltion College, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Via en Hogeschool KPZ die de opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Sport & Bewegen, Sociaal Werker, pabo, PMKE en Social Work volgen. Er doen meer dan 25 praktijkplekken mee.

Wervingspakket
De stagecoördinatoren en stagebureaus van de deelnemende opleidingsinstellingen ontvangen een pakket dat bestaat uit flyers, A5-kaarten en A3-posters waarmee ze studenten kunnen informeren over het meedoen in een leerteam tijdens hun stage.

Meer weten? Kijk hier.