05 juli 2023

Wij wensen je een fijne zomer!


Het projectteam van het Innovatiecluster Kind en Educatie wenst je een fijne zomer met mooie ontmoetingen!

Komend schooljaar is alweer ons laatste projectjaar. We gaan het met vertrouwen in. De beweging naar interprofessioneel samenwerken blijft ons uitgangspunt, met een focus op ontmoeting, de lerende professional en onderzoek.

Tot na de zomer!