Hoe pak je het aan?

Om een (leer)team of de studenten in je les te leren hoe ze interprofessioneel samenwerken, hebben we diverse (les)materialen ontwikkeld. Wil jij (eerst) jezelf professionaliseren? Dan kun je bijvoorbeeld een training, workshop of lezing volgen.

Training interprofessioneel samenwerken

‘Wie zijn wij samen voor het kind?’ is een training voor teams van opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties die zich verder willen professionaliseren in interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie.

De training is vraaggestuurd en op maat (er wordt tijdens de bijeenkomsten rekening gehouden met de eigen context). De training wordt verzorgd door een van onze geschoolde trainers.

Wat levert het op:
> Je krijgt beter zicht op je eigen professionele identiteit en die van je collega’s.
> Je ervaart de meerwaarde van samenwerken met en ontmoeten van professionals (en hun expertises) rondom het kind en zijn context.
> Je ziet kansen om die meerwaarde op studenten over te brengen en hen daarin op te leiden.

Meer weten?
Het hele team van Kindcentrum Aquamarijn in Zwolle volgde deze training. Ze zijn er tevreden over: “We zien dat de kennis die gedeeld is vanuit Kind en Educatie past bij de ontwikkeling van kindcentra en vooral bij de situatie waarin Aquamarijn nu zit. We willen daarmee verder.” Lees hier hun ervaringen.

Meer info over deze training en ons overige professionaliseringsaanbod: bekijk de flyer.

Bouwstenen Box

De Bouwstenen Box is een document waarin interprofessionele competenties (‘bouwstenen’) zijn uitgewerkt. Opleidingen kunnen het gebruiken om hun eigen interprofessionele curriculum vorm te geven of hun bestaande curriculum te toetsen op de mate waarin al aandacht is voor interprofessionele samenwerking en waar nog aandacht voor zou kunnen zijn.

Het gaat om een voorlopige versie, we zijn nog bezig met het doorontwikkelen van de bouwstenen. Samen met diverse opleidingen kijken we hoe studenten kunnen werken aan de doelen die in de bouwstenen genoemd worden.

Bouwstenen Box
Download de PDF

Theoretisch kader
Download de PDF

Leercyclus en leeruitkomsten

Wil jij het interprofessionele (leer)team of de studenten in je les, begeleiden naar een succesvol interprofessioneel leerresultaat? Met slimme output, blije deelnemers en leerzame processen? Gebruik dan onze leercyclus en leeruitkomsten. 

De stappen van de leercyclus helpen je niet alleen om systematisch naar een gezamenlijk (zorg)plan te kijken maar ook bij de uitvoering ervan. Per stap hebben we tevens de beoogde leeruitkomsten voor je uitgeschreven op de verschillende opleidingsniveaus.

Leercyclus
Download de PDF

Leeruitkomsten
Download de PDF


Dialoogkaarten

Wil je met elkaar in gesprek over interprofessioneel samenwerken? Pak dan onze dialoogkaarten erbij. 

Dialoog is een belangrijk kernwoord als het gaat om interprofessioneel samenwerken. We willen dit meer en meer onderdeel laten zijn van de opleidingen. Dan kan het helpend zijn om ook als opleiding met elkaar in gesprek te gaan over interprofessioneel samenwerken. Dit kan met de dialoogkaarten.

De kaarten zijn verdeeld in zes categorieën: Jouw professionele identiteit, Jouw visie op interprofessioneel werken, Samenwerking met werkveld en andere opleidingen, Leerproces studenten, Jij als docent, en  Facilitering, beleid en structuur. 

Interesse? Mail ons!


Reflectietool

Hulp nodig bij een teamevaluatie, een terugkerend reflectiemoment of als input voor de opstart van een nieuw samenwerkingsverband?

Samen met een aantal partners hebben we een reflectietool ontwikkeld gericht op interprofessionele samenwerking in het domein Kind en Educatie. De reflectietool is breed inzetbaar en kan worden ingezet op uiteenlopende plekken en situaties waar interprofessioneel wordt samengewerkt. 

De tool is ontwikkeld omdat in veel kindcentra leerkrachten samenwerken met pedagogisch medewerkers en andere professionals om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ‘interprofessionele’ samenwerking verloopt niet overal vlekkeloos. Reflectie op het onderliggend proces van interprofessioneel samenwerken draagt bij aan doorontwikkeling. De tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring en is vrij beschikbaar.

Download de PDF